…tvrdí Tomáš Vojtěchovský, webmaster a zakladatel internetových stránek Totální plavání. Obsah stránek mě zaujal, a tak k rozhovoru byl jen krůček...


Vy sám se věnujete plavání? Kde a jak dlouho?

Plavu a sportuji od dětství, ale nikdy jsem neplaval závodně. Plavání pro mě bylo příjemnou relaxací a uvolněním. Před sedmi lety se mi ale zalíbil triatlon, který má jako svou první disciplínu právě plavání. Byl jsem si vědom důležitosti techniky a hledal jsem cestu, jak trénovat sám a přitom účinně a efektivně. A na internetu jsem objevil stránky Total Immersion, které propagují metodu úplného ponoření (MUP). Podle ohlasů jejích žáků na stránkách metoda fungovala. Zakoupil jsem tedy knihu a instruktážní video, plavu podle toho a výsledky se dostavují.

Věnujete se také tréninku plavání?
Loni na podzim jsem absolvoval trenérský kurz triatlonu třetí třídy. S tréninkem plavců mám zatím malé zkušenosti, začal jsem letos, jsem teprve na začátku. Měl jsem několik jednodenních kurzů, se kterými byli účastníci velmi spokojeni a byli překvapeni, jak hodně se během jednoho dne změnil jejich přístup k plavání. Také jsou možné emailové konzultace a pomoc s nácvikem.

Propagujete novou metodu výuky plavání. V čem spočívá a co je jejím výsledkem?
MUP učí plavání krok za krokem, postupuje od jednotlivých dovedností ve vodě až k úplnému plavání. Nejprve se plavci naučí nechat se nadnášet vodou, být ve vodě uvolnění, lehcí a v rovnováze. K tomu se postupně přidávají další prvky, jako je rotace a vlnění těla, sladění pohybu rukou a nohou a dýchání. Konečným výsledkem je pak plně zvládnutý plavecký styl.

Říkáte, že způsob, jakým jsme se učili plavat, nebylo to pravé ořechové. Máte na mysli bidlo, kterým ze břehu plavčík "korigoval" plavce?
Drtivá většina z nás se plavat učila tak, že jsme byli hozeni do vody a necháni napospas osudu. Museli jsem se tedy nějak dostat na břeh. V takovéto stresující situaci je výsledkem to, že kolem sebe mlátíme a kopeme ve snaze neutopit se. Tento zážitek zůstává uložen v podvědomí a při dalších pobytech ve vodě se ze strachu z vody zuřivě vodě bráníme a bojujeme proti ní. Mnohem lepší je ale s vodou spolupracovat, naučit se ji cítit a vnímat a nebát se jí. Pak je možné plně rozvinout plavecké schopnosti, které se může naučit každý. Nácvik plavání pomocí MUP má mnohem blíže k tai-chi nebo józe než například k tréninku běhu nebo jízdy na kole. Při každém cvičení je třeba se zaměřit na to, co právě děláme, být si vědom svého těla a dechu a soustředit se na jeden úkol. Ideálním stavem pro cvičení je uvolněnost těla a mysli, oproštění se od rušivých myšlenek a soustředění se na prováděné cvičení.

Není to metoda pouze pro zasvěcené? Míním tím - hlavně pro sportovce profesionály, zatímco na běžné plavání stačí prsa...
Právě naopak. MUP pomůže i závodním a zkušeným plavcům. Ale největší význam má pro plavce začátečníky, kteří ještě nemají plně zvládnutou techniku a cit pro vodu. S MUP se naučí cítit se ve vodě jako ryba, být uvolnění a plavání si užívat v každém záběru.

Jak často je třeba trénovat, jak taková lekce probíhá?
Nezáleží na tom, jak často trénujete, důležité je jak trénujete. Uvědomělé, soustředěné a uvolněné pohyby ve vodě se zaměřením na jeden cíl v daném okamžiku vedou k lepšímu pocitu ve vodě, a tedy i k lepšímu plavání. Tento přístup je zásadní pro výuku plavání metodou úplného ponoření. Samozřejmě, že čím více a častěji cvičíte, tím rychleji se zlepšujete. Ale prostor pro zlepšování je tu vždy.
Ideální lekce začíná zahřátím svalů v koordinaci s dechem. K tomu výborně slouží jogínský pozdrav slunci. 5–10 minut stačí. Teprve po zahřátí a rozdýchání jdeme do vody. Prvních 100–300 metrů doporučuji plavat velmi volně, zvykat si na vodu a střídat styly. Pak následují plavecká cvičení pro rozvoj techniky, střídání cvičení a plavání a nakonec úplné plavání. Toto už je však hodně individuální a lekci je třeba přizpůsobit každému plavci podle jeho potřeb. Na závěr by mělo být volné vyplavání 100–300 m a protažení na břehu.

Kde všude je tato metoda v ČR rozšířena?
Pokud já vím, tak MUP šířeji představil pouze web www.totalniplavani.cz . Na některých plaveckých webech jsou odkazy na stránky TI. Totální plavání funguje půl roku a je poměrně dobře známé mezi triatlety a závodními plavci. Snažím se o propagaci i mezi rekreačními plavci a dávám odkazy na další weby, nejen sportovní. Povědomost o této metodě se postupně zlepšuje, nyní je možné si také pořídit instruktážní kazetu v češtině.

Rád bych, aby se s českou mutací videa MUP rozšířila, lidé podle ní plavali a sdělili své zážitky svým přátelům a známým.
Věřím, že časem se přidají další, které to chytne a zaujme to té míry, že se budou věnovat propagaci a výuce tohoto krásného a zdravého sportu.  

Za rozhovor o novém přístupu k plavání děkuje

 
Reklama