Téměř polovina žen a třetina mužů v České republice konzumuje větší než doporučené množství nasycených mastných kyselin. Většinou bohužel netuší, jak negativně se tento fakt podepisuje na jejich zdraví. Vliv nadměrné konzumace nasycených mastných kyselin na lidské zdraví je přitom častým tématem odborníků. Závazná stanoviska k této problematice vydává aktuálně také Světová zdravotnická organizace, a to v rámci přípravy nového akčního plánu, jehož součástí bude i doporučení ke snížení konzumace nasycených mastných kyselin. Odborná stanoviska a doporučení jsou ale obvykle pro veřejnost méně srozumitelná a těžko aplikovatelná. Proto je stále častější snaha odborníků o převedení složitějších odborných závěrů do jednoduchých, snadno zapamatovatelných doporučení: Kde je to možné, nahrazujte živočišné tuky při vaření či mazání na pečivo tuky rostlinnými oleji a kvalitními margaríny. U potravin, které živočišný tuk již obsahují, upřednostňujte ty, které mají nižší obsah nasycených mastných kyselin před těmi, u kterých je jejich obsah vysoký. Svůj příjem nasycených mastných kyselin můžete nově sledovat také na http://www.stobklub.cz/sebekoucink/, kde Vám po vyplnění denního jídelníčku barva přiřazeného semaforku napoví, jestli je jejich příjem v normě.

nasycené

Pro živočišné tuky (s výjimkou tuků obsažených v rybách) a některé rostlinné tuky (např. kokosový a palmojádrový) je charakteristický vyšší obsah nasycených mastných kyselin, které jsou u nás konzumovány ve velkém nadbytku a přispívají tak ke vzniku mnoha závažných onemocnění“,vysvětlujeprof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT. Realizace pozitivní změny přitom není nijak obtížná a nemusí být ani na úkor chuťových vlastností konzumovaných jídel. Není třeba, a není to ani žádoucí, vylučovat z jídelníčku maso, mléčné výrobky a další potraviny živočišného původu. Stačí se jen více zamyslet nad jejich výběrem. Rozdíly jsou potom opravdu zásadní, jak ukazují následující ilustrační tabulky. Je z nich na první pohled patrné, v kolika gramech uvedené potraviny je obsaženo 20 g nasycených mastných kyselin, což je maximální doporučená denní dávka pro dospělého člověka:

maso  
kuřecí bez kůže 4500
kachní s kůží 130
vepřová pečeně 1500
vepřová krkovice 240
uzeniny  
krůtí prsní šunka 4000
salám 100

 

mléčné výrobky  
eidam 20 % 300
eidam 45 % 110
mléko polotučné 2000
smetana 33 % 90
jogurt polotučný 1000
jogurt smetanový 300
másla, margaríny, tavené sýry  
margarín light 330
tavený sýr 60 % 100
máslo 35

Z tabulky jasně vyplývá, že nasytit se můžeme nejen potravinami s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, ale i z těch, které jich mají minimum. Přidáme-li např. do kávy polotučné mléko namísto smetany, přijmeme 20x méně nasycených mastných kyselin, aniž bychom museli snižovat celkové konzumované množství. „Nasycené mastné kyseliny mají kromě vlivu na zvyšování LDL cholesterolu i bezprostřední vliv na vznik prozánětlivého stavu, který urychluje tvorbu aterogenních plátů“ vysvětluje prof. Ing. Rudolf Poledne z pražského IKEM. Tyto skutečnosti přitom patří k rizikovým faktorům vzniku kardiovaskulárních onemocnění, která jsou u nás nejčastější příčinou úmrtí.

Zdroj: tisková zpráva

Reklama