Kardiovaskulární onemocnění - nejčastější příčina úmrtí v ČR

srdce

Kardiovaskulární onemocnění jsou v Evropě nejčastější příčinou úmrtí. Česká republika není bohužel výjimkou. Jen pro představu – každou minutu zemře v Evropě jeden člověk na infarkt myokardu. Přestože je trend v posledních letech klesající, stále bohužel platí, že většina lidí podceňuje závažnost rizik spojených se vznikem kardiovaskulárních onemocnění a dělá pro prevenci méně, než by odpovídalo závažnosti těchto problémů. Pro pochopení možností, které každý jednotlivec v prevenci kardiovaskulárních onemocnění má, je nutné objasnit hlavní rizikové faktory jejich vzniku. Jednoznačně nejvýznamnější jsou:

  • vysoká hladina cholesterolu
  • kouření
  • vysoký krevní tlak

Z uvedených rizikových faktorů je patrné, že všechny souvisí s kvalitou životního stylu, jehož nedílnou součástí je racionální strava. Za vysokou hladinou cholesterolu i vysokým krevním tlakem stojí kromě genetických faktorů nevhodná strava často v kombinaci s nedostatečnou pohybovou aktivitou. Jedním z největších problémů stravy je přemíra konzumovaných nasycených mastných kyselin, což je hlavní důvod, proč kardiologové vítají kampaň lékařů proti nasyceným tukům jako smysluplný krok na dlouhé cestě k dalšímu snižování počtu kardiovaskulárních onemocnění v České republice.

Nasycené mastné kyseliny – co to je a proč tolik vadí

Mastné kyseliny jsou základní stavební kameny všech tuků. Jejich zastoupení v jednotlivých potravinách je závislé především na tom, jestli k jejich výrobě bylo použito tuků živočišného nebo rostlinného původu. Tuky živočišného původu totiž obsahují především nasycené mastné kyseliny, které zdraví neprospívají. Naopak tuky rostlinného původu působí na zdraví spíše pozitivně. Bohužel je potřeba říct, že jakkoli se dieta moderního Čecha v posledních 20 letech výrazně změnila, stále u nás trvá obliba kuchyně s vysokým zastoupením živočišných tuků, a tudíž i s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin. Jde především o oblíbenou konzumaci tučného vepřového masa, tučných mléčných výrobků, uzenin a živočišných tuků (máslo, sádlo).

Nasycené mastné kyseliny způsobují zvýšení hladiny cholesterolu v krvi se všemi důsledky. V návaznosti na dosud publikovaná tvrzení v současné době odborníci docházejí k závěru, že klíčovým problémem není cholesterol přijímaný stravou, ale zejména druh tuků, který konzumujeme – a tedy množství nasycených mastných kyselin. Tělo si totiž cholesterol ze dvou třetin syntetizuje v játrech a pouze z jedné třetiny jej přijímá v potravě. Produkci cholesterolu v játrech „zapínají” právě nasycené mastné kyseliny tím, že snižují množství receptorů na povrchu jaterních buněk, které jsou odpovědné za zachytávání cholesterolových částic z krevní plazmy. Pro snížení hladiny cholesterolu v krvi je proto mnohem důležitější, abychom snížili obsah nasycených mastných kyselin (tj. potravin, které je ve značné míře obsahují) a nikoliv obsah cholesterolu v potravě (i když i ten bychom měli udržovat na co nejnižší úrovni). Nasycené mastné kyseliny navíc samy urychlují stárnutí cévní stěny a proces aterosklerózy tím, že zvyšují aktivitu zánětlivé reakce.
A právě neinfekční zánět cévních stěn je dnes vnímán jako základní mechanismus vzniku
a rozvoje aterosklerotického cévního poškození se všemi jeho důsledky (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda).

Prevence

Mohlo by se zdát, že z výše uvedených informací vyplývá, že nejlepší cestou je tuky z jídelníčku zcela vyřadit. To ale samozřejmě nejde a není to ani žádoucí. Tuky totiž představují jednu ze tří základních živin a jsou nejen zdrojem vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K), ale také jednou z hlavních energetických složek. Jsou nepostradatelné pro tvorbu steroidních hormonů a zajišťují tělu dodávku cholesterolu, stavebního kamene buněčných membrán. Některé tuky jsou také zdrojem esenciálních, pro lidský organismus nepostradatelných mastných kyselin. Je ale nutné rozlišovat, které tuky jsou ty „dobré“ (rostlinného původu a ryby) a které „špatné“ (živočišného původu) a celkově změnit životní styl. K této změně je potřeba přistoupit s vědomím, že má-li být účinná, musí být míněna jako trvalá a musí byt realizována po malých krocích. Nejdůležitější atributy ve změně životního stylu z hlediska prevence kardiovaskulárních onemocnění jsou:

  • správná výživa
  • nekouření
  • pravidelné cvičení
  • BMI < 25
  • střídmá konzumace alkoholu

Malé kroky s velkým efektem!

Jak ukazuje americká studie sledující více než 40 000 mužů léčených farmaky snižujícími riziko kardiovaskulární příhody, u osob dodržujících pravidla zdravého životního stylu bylo riziko infarktu myokardu nižší o 78 % (Chiuve 2006) než u mužů, kteří zdravý životní styl nedodržovali. Takový efekt je plně srovnatelný s možnostmi nejmodernější kombinované farmakoterapie, jen nemá vedlejší účinky a je spojen se zlepšením kvality života.

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zdroj: tisková zpráva

Reklama