Zemský Pes převezme vládu nad světem 15. února 2018 ve 23 hodin. Zde si můžete přečíst prognózu Evy Joachimové, která zkoumá a popisuje nadcházející rok z pohledu energií, a jejíž součástí jsou podrobné předpovědi, které nám mohou pomoci se na rok Zemského Psa připravit.
 
Ohnivý Kohout se snažil být středem pozornosti. K dobru mu můžeme přičíst pečlivé sledování detailů. Občas to ale těmi pořádky přehnal, často přinesly víc zmatků, než užitku.
5a842183a28e3obrazek.png

ZEMSKÝ PES se bude snažit být vládcem silným, bojovným, bez skrupulí a slitování. Bude ale mít co dělat, aby se nestal vládcem na hliněných nohou.

PES přichází ve složité době. Překročili jsme víc jak polovinu dvacetiletí kontemplace, dvacetiletí otázek domova, blahobytu. Minulý rok byl rokem detailů, Kohout se pokoušel zavést do života pravidla. Ne vždy se mu to dařilo nejšťastnějším způsobem, některá jeho pravidla vyvolala spíš zmatek než pořádek. Máme velké štěstí, že po vládě trochu poblázněného Kohouta přichází ZEMSKÝ PES. I když stojí na hliněných nohou, PES je bojovník a asi by nám řadu věci spočítal způsobem, který by se nám ani trochu nelíbil. Naštěstí Země ho bude alespoň maličko krotit. Dočkáme se pravděpodobně revizí řady pravidel, která byla stanovena nejen zákonodárci, ale i v práci a v našich domovech. Občas Země ale PSA znejistí a pak se jeho přísné, disciplinované chování může změnit v neřízenou střelu.

Vláda PSA je spojena pro Číňany s obdobím boje, obrany, pomoci. Pro nás bude — ostatně jako vždy — rok Země zásadní. Země vládne rokům, končícím na 8. a 9. a s těmi máme bohaté zkušenosti. 

Naše země se dostává v roce PSA do mimořádného postaveni. ZEMĚ, vůdčí aktivní prvek, znamená střed a také střední Evropu. ZEMĚ se snaží dostat všechno pod kontrolu, vyzývá k návratu do harmonie. Iniciuje řadu změn, které se ale následně pokouší sprovodit ze
světa, protože ji hodně vyčerpávají. Letos jí bude sekundovat představitel Nebes, militantní PES. Doufejme, že realita ZEMĚ jeho bojovnost převáží. Očekávat můžeme soucitný pohled, ale předpokládejme značně tvrdé zacházení. Jedna z nejstarších knih světa, Kniha proměn nás upozorňuje:
NEBE a ZEMĚ jsou bez blahovůle, deset tisíc bytostí jsou pro ně věchtoví psi. Když si uvědomíme, že deset tisíc bytostí jsme my a věchtové psy házeli Číňané do řek, pak bude na místě veliká ostražitost. A hlavně pravdivost, PES nesnáší podvody.

Co říct na závěr?

Čeká nás mimořádně osobitý rok, rok plný zvratů, skandálů, náš svět se ocitne až v Černobílých rozporech. Měli bychom se připravit na to, že základem všech jednáni budou pravidla — ale pro úspěch jednání ne až tak striktně brána. Že bude mimořádně důležitý náš přístup se zdravým selským rozumem vycházejícím z našeho nejniternějšího přesvědčení.
Čeká nás rok, který nás vybízí k uvědomění si naší jedinečnosti, výlučnosti. Každý z nás je tak úžasný, že umožňuje prolínáni energie Nebes a Země, tak jak se můžeme trápit depresemi a komplexy?

Tak vítejte v roce Zemského nebo též Hliněného Psa!

Více o autorce:
Eva Joachimová (1954, Praha) se zabývá čínskou kosmologií, astrologií a medicínou. Pracuje jako praktik HAM YU (v oblasti původní čínské medicíny, FENG SHUI – práce a terapie na základě výpočtů energií konkrétního člověka – nemoci, prostoru, atd.). Přednáší a je autorkou řady publikací.

Celou prognózu si můžete přečíst ZDE.
Více zajímavých inspirací najdete na stránkách http://joachimova.cz/ a na stránkách www.vitr-voda.cz.

Uložit

Uložit

Reklama