Minulý týden začala výrazná životní změna nejen předškolním dětem, ale i jejich rodičům. Nástupem do školky se změní každodenní režim celé rodiny. Jak sebe i děti na školku nejlépe připravit, jsme se zeptali Majky Staňkové, ředitelky brněnského Centra pro těhotné a rodinu Majka a matky tří dětí.

Dá se nástup do školky srovnat s nástupem do školy? Co je pro dítě náročnější?
Nástupu do školy se obecně věnuje větší pozornost. Dobře je to vidět například v supermarketech, které ihned po letních výprodejích zahajují ve velkém prodeje školních pomůcek. Ale z pohledu dítěte může být těžší se vypořádat s nástupem do školky. Hlavně proto, že je mladší a je pro něj těžší se odloučit od rodičů, se kterými do té doby trávilo veškerý čas. Pro většinu dětí je to první životní zkušenost odloučení od rodičů. To je navíc umocněno cizím prostředím a přítomností neznámých vrstevníků i dospělých, ke kterým dítě ještě nezískalo důvěru. Vzpomínky a pocity s této zkušenosti si s sebou dítě ponese v dalším životě, právě proto je dobré nástup do školky nepodcenit. 

školka

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Jak tedy dítě na školku připravit?
Každá změna v životě je snazší, pokud je pozvolná. Doporučovala bych s dítětem o školce mluvit v dostatečném předstihu a kreativně. Třeba vyprávět dětem o školce nějaký příběh nebo pohádku. To mu pomůže pochopit, co to znamená jít do školky a psychicky se na tu novinu připravit. Pro dítě může být obtížné vůbec pochopit, že bude nově chodit do školky každý den. Proto mu dopředu naznačte, že se nejedná o jednorázovou akci, že od teď bude chodit do školky pořád. Povídejte mu o tom, jak to ve školce chodí a co tam na něj čeká.

Kromě komunikace s dítětem je dobré taky si připravit terén ve školce. Mluvte s učitelkami, řekněte jim zásadní informace o vašem dítěti - ve kterých činnostech je již zcela samostatné, kde potřebuje pomoc a podobně. Nechte si naopak vysvětlit, jak funguje režim ve školce. Je lepší se s chodem školky seznámit co nejdříve, než potom hledat složité kompromisy s vašimi představami.

Je vůbec reálné od vedení školky požadovat individuální přístup?
Určitě se o tom nebojte komunikovat, jde o vaše dítě. Pokud je již do školky přijato, nelze jej vyloučit na základě vašich požadavků, ale je třeba si uvědomit, že na jednoho učitele může připadat až třicet dětí. Není tedy možné čekat ve školce plně individuální přístup, který jste dítěti dopřávali doma. Ve většině školek se vám budou snažit vyjít vstříc, pokud vaše požadavky nebudou nesplnitelné. Zkuste se hned na začátku pobavit o vzájemných představách a nechte si i poradit. Nebojte se mluvit s vedením školky o individuálních potřebách vašeho dítěte, pokud například již nechce chodit spát po obědě nebo jíst konkrétní potravinu, tak zda toto bude tolerováno, případně jaký bude zvolený postup.  Měli byste vědět, co nastane v případě, pokud Vaše dítě nedojí oběd nebo bude ve školce plakat.

Jak tedy vůbec vybrat školku pro dítě a na co si dát pozor?  
Na to neexistuje rychlá odpověď. Úroveň školek je různá nehledě na velikost obce nebo to, zda se jedná o soukromou nebo státní školku. Je to skutečně případ od případu a záleží na možnostech a preferencích rodičů. Já bych doporučila si při výběru školky ověřit, zda umožňuje adaptační neboli přivykací režim. Jedná se o možnost být s dítětem ve školce a svou přítomností ho podporovat například v prvním týdnu docházky nebo i déle, podle potřeb dítěte. Adaptační režim mu pomůže seznámit se s prostředím školy i s vrstevníky a vybudovat si potřebnou počáteční důvěru skrze svého rodiče, který tam je s ním. Je možné, že budete jediný rodič, který je s dítětem ve školce, ale možná právě díky vaší přítomnosti bude vaše dítě ve stresu méně než ostatní. Pokud máte možnost domluvit se se zaměstnavatelem, je určitě vhodné adaptační režim využít a strávit s dítětem první hodiny ve školce a případně jej také vyzvednout dříve než obvykle, například po obědě. Dobu vyzvednutí potom posunujte až obvyklému času. První dny tam nenechávejte dítě celou dobu, Třeba jen dvě hodiny nebo půlden za začátku stačí. Pokud si první týden nástupu do školky vezmete dovolenou, abyste vše mohli řešit operativně, dítě vám bude určitě vděčné.

Co dělat, když dítě přesto ve školce pláče?
Pláč je přirozenou reakcí, protože opouštíte dítě. Je to emoce, kterou je pro dítě důležité vyjádřit a dospělí by mu v tom neměli bránit. Ideální je, pokud jej zanecháváte v prostředí, které mu není cizí a cítí se v něm bezpečně. V okamžiku, kdy rodič poprvé odchází, je pláč běžný a rodič by měl zůstat v klidu a nedat na sobě znát neklid. Pláč většinou rychle odezní a dítě se ve školce zabaví. Zejména pokud tam s ním předtím rodič strávil nějaký čas a dítě pochopilo, že tam je v bezpečí.  

Jak tedy poznáme, že situace již není v pořádku a je třeba jí řešit?
První týden bývá „zvykací“, na to je dobré se psychicky připravit. Je důležité se dítěti věnovat i po návratu ze školky. Pozorovat změny v jeho chování a dát mu dostatek pozornosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, opět konzultujte vše s učitelkou ve školce a nečekejte, zda problémy samy odezní. Ptejte se, jak dítě reagovalo po vašem odchodu, jak se zapojilo do programu a podobně. Ne každá škola vyhovuje všem, někdy se některé děti nudí, jindy je pro ně připravován tak nabitý program, že je to začne vyčerpávat.

Kdy je dítě připraveno jít do školky?
Jednotná pravidla neexistují. Některé školky přijímají i děti, které neumí samy jíst nebo chodit na nočník. Přestože sama provozuji školku, doporučila bych matkám, aby s dítětem zůstaly doma co nejdéle. Tam je totiž opravdu přirozené prostředí pro jeho vývoj, které školka do jisté míry pouze supluje. Někdy je na rodiče vyvíjen okolím zbytečný tlak, aby dali dítě do školky a měli tak více času na mladší dítě nebo na sebe, ale pokud sami cítí, že jejich dítě na školku ještě není připraveno a souběžně mají možnost zůstat s dítětem doma, neměli by tomuto tlaku podlehnout. Častým mýtem je, že dítě má být co nejdříve v kolektivu vrstevníků, ale tříleté dítě nejčastěji preferuje hry s rodiči případně staršími sourozenci. Pokud má škola skupiny různě starých dětí dohromady, není třeba se toho obávat. Starší děti se ve školce naučí toleranci a respekt a mladší děti zase spoustu věcí odkoukají. 

5 rad, jak zvládnout nástup do školky:

1) Příprava - připravte dítě na změnu režimu a odloučení s dostatečným předstihem

2) Komunikace - předem si zjistěte, jaký režim dítě ve školce čeká a domluvte se na detailech

3) Adaptace - využijte adaptační režim, buďte první dny s dítětem ve školce nebo jej vyzvedávejte dříve

4) Pozorování - pozorujte případné změny v chování dítěte a případně je konzultujte s vedením školky

5) Změna - pokud nebudete po prvním měsíci spokojeni, podívejte se po jiné školce. Každé dítě potřebuje jiný přístup a první školka mu zkrátka nemusí vyhovovat. Pokud můžete, při zásadních změnách v chování či psychickém zdraví dítěte odsuňte jeho nástup na příští rok.

Čtěte také:

Reklama