Být hledačem tajemných pokladů není nikterak snadné, jinak by nám totiž už žádné poklady nezůstaly :). A stejně nesnadná je práce historika při rozšifrovávání dávných textů. Něco z obojího jste měly možnost zkusit ve včerejší soutěži. Pustilo se Vás do ní přes padesát, ale úkol byl nadmíru těžký - a tak správné byly jen dvě odpovědi.

A protože takoví poctiví hledači nemohou zůstat bez pokladu, obdrží cenu - kosmetiku Garnier, obě soutěžící. Nejprve se ale pojďme podívat, jak k pokladu došly.

1. první písmeno třetího slova v jednom z latinských názvů řádu templářů – překlad tohoto názvu do češtiny začíná stejným písmenem.
Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu - Pauperes commitiones Christi templique Salomonici - Ch

2. druhé písmeno v názvu rytířského řádu, který templářům ve Svaté zemi nejvíce konkuroval.
Johanité - O (3 x)

3. druhé písmeno jména svatého, jehož řeholi řád přijal po svém založení a před schválením řehole vlastní.
Řehole sv. Augustýna - U

4. první písmeno přízviska krále, na jehož popud byli templáři zničeni.
Filip IV. Sličný - S

5. poslední písmeno ve jméně modly, z jejíhož uctívání byli templáři obviněni.
Bafomet - T (2 x)

6. první písmeno latinské verze motta templářů.
NON NOBIS DOMINE NON NOBIS SED NOMINE TUO DA GLORIUM - Ne nám, ó Pane, ne nám, ale Tvému jménu budiž sláva - N

7. čtvrté písmeno ve jméně největšího ostrova ve Středozemním moři, na němž templáři nalezli na čas útočiště.
Sicílie - Í

8. první písmeno v názvu mešity, stojící na místě bývalého Šalomounova chrámu.
Kubbat as-Sachrá - K

9. první písmeno jména svatého, jemuž je zasvěcen kostel, při němž se templáři usadili v Praze roku 1232.
Kostel sv. Vavřince - V

10. první písmeno jména prvního velmistra templářů.
Huguens de Payns - H

11. druhé písmeno v názvu místa, kde se konal koncil, na němž byla roku 1129 uznána řehole templářů.
Troyes - T

12. první písmeno posledního slova válečného pokřiku templářů.
Vive Dieu, Saint Amour - A

13. poslední písmeno prvního jména předposledního velmistra řádu templářů.
Thibaud Gaudin - D

14. třetí písmeno ve jméně papeže, který nechal zničit řád templářů.
Kliment V. - I

15. první písmeno českého názvu chrámu, podle nějž dostali templáři své jméno.
Šalomounův chrám - Š

16. šesté písmeno v názvu české vesnice začínajícím na U, v níž sídlili templáři ve třináctém století.
Uhřiněves - Ě

A výsledný název místa, na němž je poklad ukryt? Tady je, v podání obou vítězek, i s popisy onoho místa:

Matelka: Choustníkovo Hradiště - zřícenina hradu v okrese Trutnov. Od kostela obcí po silnici k severu, na druhé křižovatce doleva, po 100 m zahnout cestou doprava mezi domy a po 50 m doleva pěšinou do vrchu :).

dkd: CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ. Je to torzo gotického hradu v okrese Trutnov. Poklad se tam prý otvírá na Velký pátek, kdy se rozestoupí zasypané sklepení a lidské oči osvítí záře zlata. Kolem zřícenin se prý v předvečer Velkého pátku zjevují duchové templářských rytířů. Muži jsou oděni v bílých řádových rouchách, která jsou na hrudi a na plášti ozdobena osmihrotým červeným křížem.

Oběma výherkyním gratuluji - skvělá práce!

Ostatním děkuji za účast a snad Vám bude štěstí přát příště.

Reklama