Včerejší soutěž nebyla zrovna jednoduchá - především co se trpělivosti týče. Ale zvládly jste ji na jedničku. Téměř stovka odpovědí byla správně.

Nejprve se podíváme na ukázky, které jsem pro Vás schovala:

Ukázka 1.
Nejednou šla s konvemi nanosit vody, když už úplné ticho rozprostíralo se nad temnou krajinou, jediné jsouc rušeno šuměním lesů ji obklopujících a prostupujících.

A tu kdysi v dubnu, za teplé již noci i ona spatřila ono domnělé strašidlo, v bílou loktušku zahalené, sestupovati s Doláneckého kopce; usedlo na kamenné stupně školy, za chvíli zaťukalo na okno a pak, když otevřel velebný pan Drašar, jejž i ve tmě poznala podle jeho obleku, od vesnického kroje zcela se lišícího, vklouzlo do dveří tichounce se zavřevších.

Zalekla se bílé postavy nejprve; ale pak, když ve škole se ztratila, uvědomila si, že není to duch, leč mladá ženská. Do tváře jí neviděla a nepoznala ji; poznala až brzičko ráno, když opět šla kolem školy. I z hluboce stažené plachetky zasvítily na ni tmavé a vášnivé oči Josefky Maděrovy z Dolánek; a když před denní prací v Domě a před vyučováním přišla do školy, aby tam uklidila, spatřila na stole na bílém šátku rozestřené buchty, koláče a "pekáčky".

Ukázka 2.
Přemýšlet o Marii k ničemu nepovede. Snaž se věřit tomu, co jsi jí řekl. To bude nejlepší. A kdo říká, že to není pravda? Ty ne. Neříkáš to, stejně jako neřekneš, že se nestalo to, co se stalo. Drž se toho, nač teď věříš.

Nestávej se cynikem. Máš času namále a právě jsi ji poslal pryč. Každý dělá, co může. Pro sebe nemůžeš udělat nic, ale třeba můžeš udělat něco pro někoho jiného. Nu, prožili jsme si celé své štěstí ve čtyřech dnech. Ani ne ve čtyřech dnech. Bylo už odpoledne, když jsem tam přišel, a dnes se už nedočkáš poledne. To dává dohromady ani ne celé tři dny a tři noci.

Ukázka 3.
Jaký skutek vykonal Bloom, když došli k svému cíli?
Na domovních schodech číslo 4 nestejných, shodných a různých domů v Eccles Street číslo 7 vsunul mechanicky ruku do zadní kapsy v kalhotách, aby vytáhl klíč od domovních dveří.
Byl tam.
Byl ve stejné kapse v kalhotách, které měl na sobě předvčerejšího dne.
Proč byl dvojnásob rozhořčen?
Protože jej zapomněl a protože si vzpomněl, že si dvakrát připomenul, že jej nesmí zapomenout.
Jaké zbývaly možnosti této dvojici, z nichž jeden schválně a druhý ze zapomnětlivosti byl bez klíče?
Vejít či nevejít. Klepat či neklepat.
Jak se Bloom rozhodl?
Pro lest. Postavil nohu na nízkou zeď, vyšplhal se na mříž před dvorem, vtlačil si klobouk na hlavu, chytil se na dvou místech spojených příček v nižší části mříže, spouštěl postupně tělo, vždy o pět stop a devět a půl palce, až byl dvě stopy a deset palců nad dlážděním dvora, a potom popřál svému tělu volného pohybu v prostoru, pustiv se mříže a skrčiv se, připravuje se na náraz při pádu.

A pachatelé?
Ukázka 1: Nováková Teréza - Drašar: román kněze buditele.
Ukázka 2: Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana.
Ukázka 3: Joyce James - Odysseus.

Vítězkou a majitelkou knihy Proč jsi tak žárlivý?! od Tomáše Nováka se stává Ramiko.

Gratulujeme! A všem zúčastněným děkujeme za trpělivost :).

Reklama