Bájnou Atlantidu stvořil bůh Poseidon, vládce moří a zemětřesení. Všichni obyvatelé vzešli z jeho manželství se smrtelnicí Kleito a byli ctnostní a ušlechtilí. Užívali si bohatství, které jim jejich ostrovní říše poskytovala, dokud ji z povrchu zemského nesmetla obrovská katastrofa a navždy ji nepohřbila na dně oceánu.

Atlantida

 Více než dva tisíce let se vypráví legendy o idylické ostrovní říši zvané Atlantida. Jak vypadala říše, která je opředena tolika legendami a dodnes nepřestává inspirovat umělce a lákat badatele?

Podle řeckého filozofa Platóna se nacházela za Héraklovými sloupy (dnešním Gibraltarem) a ovládala Středomoří až po Egypt a malou Asii. Pyšnila se zlatými zdmi, stříbrnými chrámy, překrásně kvetoucími zahradami, a dokonce i dostihovou dráhou. Byl to doslova pozemský ráj oplývající obrovským přírodním bohatstvím a lidé v něm žili v souladu se vším, co jim jejich země nabízela. Byli nejen ideálními občany, pro něž byla ctnost na prvním místě, ale i skvělými mořeplavci.

Ale jak už to chodí, za čas jim přestalo jejich bohatství stačit a pokusili se ovládnout svět. V rozhodující bitvě se střetli s Athéňany a byli poraženi.  Ale dřív, než Atlantidu stačili ovládnout, zasáhl její stvořitel bůh Poseidon a navždy ji pohřbil na dně oceánu. Zmizela beze stop a od té doby čeká na své znovuobjevení.

Vzestup a pád Atlantidy inspiroval nejen umělce, ale i badatele a dobrodruhy, kteří hledání bájné Atlantidy zasvětili své životy. Ale existovala vůbec?  Není jen pouhým výplodem lidské fantazie?

Atlantida

Je to jen legenda, ale možná se zase vzkřísí a začne se o ní diskutovat. Nedávno byl na dně oceánu tisíc kilometrů severozápadně od Kanárských ostrovů objeven pozoruhodně pravidelný čtvercový obrazec. Že by to byl půdorys města? Že by se konečně našla bájná Atlantida?

I když čtverec zase neodpovídá Platónově teorii, podle níž byla Atlantida kruhového půdorysu, tvořeného kanály, ulicemi a valy, které se sbíhaly ke královskému paláci. Takže jde možná o jiné „město“ a Atlantida zůstane navždy snem o ideálu a pozemském ráji.

Další články o záhadách

Reklama