Zpráva o nuceném návratu Evy Hanzelkové do porodnice mezi vámi vyvolala zajímavou diskusi. Přinášíme vám vyjádření Hnutí za aktivní mateřství k této kauze.

Oficiální vyjádření Hnutí za aktivní mateřství

PO ODHALENÉ ZÁMĚNĚ DĚTÍ NÁS ČEKÁ V PORODNICÍCH NÁSILÍ?! K mimořádné protiprávní události došlo v pátek 26. října 2007 na Berounsku. Rodiče Eva Hanzelková a její partner vyjádřili po porodu v hořovické nemocnici přání odejít domů. Požádali tedy ošetřujícího lékaře o předložení tzv. negativního reversu, jehož podpisem by potvrdili, že odcházejí se svým zdravým dítětem zcela dobrovolně, ze své vůle. Zdravotníci nejenže odmítli tento dokument připravit, ale měli tendenci rodičům v samotném odchodu bránit. Rodiče nakonec i přes nesouhlasné stanovisko z porodnice domů odjeli. Je třeba zdůraznit, že dle vyjádření obou rodičů i přítomné duly bylo narozené dítě prohlédnuto primářem dětského oddělení MUDr. Antonínem Duchanem a shledáno naprosto zdravým.

Během několika hodin do jejich bydliště dorazila výprava ve složení: dvě sociální pracovnice, doprovázené policií a vůz záchranné služby s výzvou, aby jim rodiče vydali dítě, které se musí vrátit do porodnice. Rodiče vysvětlili, že miminko bylo po porodu uznáno zdravým, využili tedy svého práva a zcela v souladu se zákonem odešli z pro ně nevyhovujícího prostředí porodnice domů. Sociální pracovnice jim však předložily usnesení o předběžném opatření - dokument, který nesl čerstvé razítko a podpis berounského okresního soudce JUDr. Jaroslava Zalejského, v němž je uvedeno, že dítě je nezbytné bezodkladně odvézt zpět do porodnice. Matka s dítětem ve voze záchranné služby doprovázena otcem v rodinném autě byli nuceni vrátit se zpět na příslušné oddělení hořovické nemocnice.

V České republice, stejně jako ve většině zemí EU, je možné zcela legálně rodit ambulantně. Zdejší porodnice se ovšem snaží v tom rodičům bránit - dosud se odvolávaly na metodický pokyn MZ ČR, který doporučuje, aby i zdravý novorozenec zůstal v porodnici pod dohledem lékařů alespoň prvních 72 hodin po porodu. Toto doporučení však není pro rodiče právně závazné, má povahu pouze a výhradně doporučení ze strany zdravotníků, nezakládá tedy žádné právo lékaři ukládat rodičům či dětem jakékoliv povinnosti či omezení! Jde o tzv. „první volbu“, kterou jim zdravotník nabízí… Uvědomělí rodiče tedy mnohdy odcházeli či odcházejí s dětmi domů, ať už podepsali negativní revers či nikoliv. Tento případ je naprosto ojedinělý a mimořádný v tom, že porodnice bezprecedentně a nezákonně využila (v případě zdravého dítěte a matky spíš zneužila) státní moci a donutila rodiče k povolnosti soudní cestou.

Tento případ má  podle nás velkou společenskou nebezpečnost, ve smyslu vydávání rozhodnuti soudy resp. soudci, která se neopírají o správný výklad zákona a vůbec celkové neuznávání rodičovských práv.

Martina Suchánková, HAM

Celé shrnutí problematiky ambulantních porodů i se sporným doporučením MZ najdete na stránkách: http://www.iham.cz/ambulantni_porod.php

Více k této problematice si můžete přečíst v zítřejším vydání.

Reklama