Výzkumu pod vedením lektora Aesculap Akademie Jaroslava Pekara se v roce 2016 zúčastnilo tisíc lidí pracujících ve zdravotnictví. „Nějaký druh zbraně se v konfliktech objevuje pouze výjimečně. Odhaduji, že v rámci ČR jsou jednotky případů ročně. Bohužel v Česku je současná tragická událost v Ostravě po březnové střelbě ve FN Královské Vinohrady už druhým útokem střelnou zbraní. I ze zpráv ze zahraničí vyplývá, že jde o trend. Je na místě se velmi rychle začít zabývat účinnou prevencí,“ říká autor výzkumné studie Jaroslav Pekara.

Bezpečnostní opatření

K instalaci bezpečnostních prvků v nemocnicích se v poslední době přistupuje především v USA. Například na pohotovostním oddělení Cleveland Clinic každého návštěvníka čeká nejdříve kontrola zavazadel a následně průchod detektorem kovů. Každý rok zabaví v Clevelandu tisíce zbraní jako pepřové spreje, nože a další předměty.

Výzkumná studie Jaroslava Pekary také prokázala, že během jednoho roku čelilo fyzickému útoku 206 zdravotníků z celkově 896 zdravotníků zapojených do studie, přičemž 10 z nich bylo zraněno. „Všechny kurzy Aesculap Akademie zaměřené na zvládání násilných pacientů jsou zaměřeny na praktický nácvik reakce. Zdravotníci skutečně vnímají tento trend jako velkou hrozbu,“ doplňuje Pekara.

Nejlepším řešením je útěk

Jeho slova potvrzuje i průzkum ve 155 českých nemocnicích, kterého se v únoru až srpnu 2018 se zúčastnilo 6.235 zdravotníků českých nemocnic. Vyplynulo z něho, že za největší riziko z pohledu bezpečnosti personálu nemocnic považují zdravotníci syndrom vyhoření (22,3 %), který je ale hned následovaný agresivitou pacientů a jejich příbuzných (22,2 %). V Česku se stejně jako jinde ve světě musejí zdravotníci nejčastěji bránit verbálním útokům. Agresivní nadávky a výhružky si vyslechlo 697 zdravotníků bez ohledu na to, zda šlo o muže nebo ženu. Dvě třetiny z nich byly napadeny samotným pacientem, ve zbylých případech se do zdravotníků slovně opřeli pacientovi příbuzní.

„V případě mimořádné fyzické agrese například se zbraní v ruce je nejlepším řešením útěk. Pokud zdravotník narazí na takto násilného pacienta nebo jeho příbuzného, musí myslet především na svou bezpečnost. Samozřejmě reálná situace bude vždy jiná, dokonale se nepřipravíte nikdy, “ říká Pekara.

Foto: Shutterstock

Reklama