Slovensko-český ženský fond v uplynulém měsíci vyzpovídal 210 žen a 230 mužů. Před několika dny zveřejnil výsledky průzkumu. Otázky směrovaly k jedinému tématu - násilí na ženách. Jenže z průzkumu nečekaně vyplynulo, že ani násilí na mužích není u nás vzácnost.

 

Pouze 19 % procent dotázaných považuje násilí na mužích v České republice za problém, důvodem, proč tomu tak je, bude nejspíš stud a neochota mužů (na rozdíl od žen, které se alespoň svěří blízké osobě) o svém problému hovořit. Celých 85 % dotázaných zástupců obou pohlaví si myslí, že násilného chování se dopouští většinou muži na ženách.

 

Násilí na mužích není nikterak vzácný úkaz, svědčí o tom fakt, že 37 % dotázaných mužů přiznalo, že se dostalo do situace, kdy na ně někdo vyvíjel nepříjemný nátlak. V naprosté většině případů se jednalo o nátlak psychický. Se šikanou se setkala méně než polovina z nich. S fyzickým násilím má zkušenost 15 procent mužů. Jako agresora nejčastěji uváděli spolužáka či kolegu ze zaměstnání.

 

Týraní muži ovšem mají tendence nepříjemnou situaci vůbec neřešit nebo problém bagatelizovat. Převážná většina dotázaných, pokud by se s násilím setkala v budoucnosti, by se snažila problém nejprve řešit pohovorem mezi čtyřma očima.

Rodinné poradny ve většině těchto případů řeší násilí páchané rodinnými příslušníky na starém otci nebo dědečkovi.

Čtěte také:
Zpověď: Žena mě bije a jsem rád!

Násilí na ženách: Co říkají fakta?

 

Setkala jste se s násilím na mužích? Co si myslíte o muži, který si nechá ubližovat?