Narodit se do bohaté rodiny přináší zázemí, které mnozí využívají jen ku svému prospěchu. Jsou ale osobnosti, co dokázaly bohatství proměnit v užitek všem. Mezi ně patří i Leopold I. a Bedřich Berchtoldové.

brechtoldoviAčkoli je dělil dvaadvacetiletý věkový rozdíl, byli přáteli, kteří společně napomohli k založení Národního muzea. Asi již tušíte, že řeč je o nevlastních bratřích Leopoldu I. a Bedřichu Berchtoldových.

Narodili se do významného moravského šlechtického rodu, Leopold I. František Xaver Antonín hrabě Berchtold z Uhřenic 19. července 1759 a Bedřich Karel Eugen Všemír hrabě Berchtold z Uherčic 25. října 1781. Oba tito studovaní páni našli zálibu v botanice a cestování.

Cesty Leopolda I.

Když vystudoval práva a filozofii na univerzitách v Olomouci a ve Vídni, vydal se na cesty. O finance se starat nemusel, zdědil totiž nemalý obnos po své tetě Eleonoře Petřvaldské. A tak procestoval skoro celou Evropu a vydal se také do Malé Asie a severní Afriky. Co na cestách zažil? Viděl popravu Ludvíka XVI., vystoupil na sopky Vezuv i Etnu, bojoval proti býčím zápasům a v Malé Asii proti otroctví. Výhodou při cestování mu byla jeho schopnost, rychle se naučit novému jazyku. Leopold I. Byl polygot, který po návratu do vlasti uměl více než desítku cizích řečí. Ze svých cest se vrátil v roce 1797. Usadil se na hradě Buchlově a ještě téhož roku se oženil. Po návratu publikoval několik etnografických a cestopisných studií, které byly záhy přeloženy do dalších jazyků...

Berchtoldové zabili českého krále!

Jeden z předků slavného rodu Berchtoldů, královský šenk Berchtold von Emmerberg byl údajně rytířem, který jako první zasadil smrtelnou ránu českému králi Přemyslu Otakaru II. v roce 1278 při bitvě na Moravském poli. Tak se prý do erbu rodu dostal dvouocasý lev.

Bedřichovy cesty vedly dál

Když v roce 1804 složil v Praze na lékařské fakultě promoci, pokračoval zde dál v lékařské praxi. Vzdělání v oboru si však doplnil také ve Würzburgu a ve Vídni. S Kašparem Mariou ze Štemberka, kanovníkem, který se stal hlavním hybatelem a zakladatelem našeho Národního muzea, se seznámil hrabě Bedřich při svém studijním pobytu v Řezně.

Skutečně cestovat se však rozhodl až po padesátce, snad po vzoru (v tu dobu již mrtvého bratra). V letech 1834 až 184o procestoval (stejně jako jeho bratr před lety) prakticky celou Evropu. Za doprovodu přátel, hraběte Josefa Vratislava z Mitrovic a hraběte Františka Salma, podnikl mezi lety 1841 až 1842 dlouhou cestu do Malé Asie a severní Afriky. Navštívili například Istanbul, pyramidy v Gíze, Núbii či Jeruzalém.

V roce 1846 se Bedřich rozhodl doprovázet vídeňskou cestovatelku Idu Pfeifferovou na její cestě kolem světa z Hamburku přeplavili oceán a vylodili se v Rio de Janeiru. Ida Pfeifferová pak pokračovala ve své cestě, Bedřich Berchtold (který se vydal na cestu zejména z botanických důvodů) dokončil své výzkumy a ještě v prosinci ´46 se přes Španělsko, jižní Francii a Itálii vrátil domů.

V dalších letech cestoval „již jen“ po Evropě a doplňoval botanické sbírky.

Dvě smrti

Ačkoli byl Bedřich mladší než Leopold o pouhých dvaadvacet let, přežil svého nevlastního bratra o celých pětašedesát roků. Leopold I. zemřel 26. července 1809 na loveckém zámečku ve Smraďavce. Dožil se v podstatě rovných 50 letech. Nakazil se tyfem, když zachraňoval vojáka z bitvy u Aspenu, kterého resuscitoval dýcháním z úst do úst.

Bedřich skonal na zámku v Buchlovicích ve věku 94 let 3. dubna 1876.

Měli byste vědět

  • Hrabě Bedřich Berchtold byl významným botanikem, a na tomto poli učinil mnoho objevů. V Mezinárodním rejstříku jmen rostlin jsou jím objevené rostliny označeny zkratkou Bercht.
  • Sirné lázně Leopoldov byly založeny hrabětem Leopoldem I. v roce 1805. tento šlechtic byl známým filantropem a ve své době byl oslavován po celé habsburské monarchii. František Palacký o něm napsal: „Památka tohoto muže v letopisech mravné vzdělanosti jako hvězda první třídy se skvějící, zasluhuje mezi Slovany, jimiž on náležel, obnovována býti.“
  • Oba nevlastní bratři se významně podíleli na založení našeho Národního muzea, kde můžete vidět i část jejich rozsáhlých sbírek. Další část se pak nachází na zámku v Buchlovicích.

Čtěte také...

Seriál o našich cestovatelích...

Reklama