• Za stavbou Národního divadla stojí lidé, kteří usilovali o vznik pravidelné české divadelní scény, která byla do té doby nepravidelná a bez trvalých záruk. Ti se tak v roce 1850 sešli ve Sboru pro zřízení Národního divadla – který měl svého času 140 i více členů.
  • Poprvé bylo otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše.
  • 12. srpna 1881, došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště, oponu od Františka Ženíška i jeviště divadla.
  • Za 47 dní byl vybrán milion zlatých. Na sbírku přispělo celkem 45 % lidí z Prahy a obnovené divadlo bylo otevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy Libuše.

Reklama