Srpen je měsícem, který  je  ještě stále plný letního života. Všechno kolem nás i v nás ještě vibruje a země sálá teplem, o které se postaralo letní  slunce. Srpen je měsícem  Lva. V zodiaku je to silný a majestátní symbol.

Ve své odvrácené straně podle Hany Greil a jejího studia karmických problémů jednotlivých znamení se o Lvu dozvíme následující: Lev v negativní poloze upadá do zaryté pýchy, kterou násilím a brutalitou prosazuje. Jenom jejich potěšení se počítá - též při sexu. Když si nemůže ukázat úspěchy, tak si nějaké vymyslí a bude si hrát na něco, co není. Lví záliba vést druhé se stává tyranií. Jejich přirozenost a zářící normalita zmizí a bude nahrazena zarytým bojem o moc. Nakonec Lev ztratí půdu pod nohama a bude nepříjemným společníkem.

Jaké kameny zvolit nejlépe pro zrozence Lva v těchto dnech? Pokud se důkladně začtete do jednotlivých charakteristik vlastností „lvích kamenů“, naleznete tam spoustu souvislostí s výše uvedeným...

Drahé kameny pro Lvalion

  • Jantar podporuje Lvův úspěch ve všech jeho záměrech. Pomáhá mu při prosazování plánů, seberealizaci jeho vlastní osobnosti. Celkově Lva nabíjí, zvyšuje jeho sluneční sílu, dodává mu teplo a pohodu.
  • Tygří oko umožňuje Lvovi pružnost ducha a otevřenost. S tímto kamenem Lev snadněji odhalí vlastní chyby, může nahlédnout do sebe a pochopit, kde jeho sobectví omezuje vlastní celkový růst a přiměje ho uvědomit si, bohatství, které je nutné hledat především v sobě samém. Tygří oko pomáhá Lvům najít vlastní střed- rovnováhu.
  • Citrín stupňuje Lvovu sílu vyzařovat světlo, dává mu teplo a sebevědomí. Pomáhá mu postavit se i takovým zkušenostem, které ho činí nejistým a nedovolí mu ani vyhnout se střetu s vlastními chybami a nedokonalostí. Citrín prohlubuje porozumění a pochopení Lva, pomáhá mu k větší dokonalosti, k vnitřnímu a vnějšímu bohatství života.
  • Zlatý Topaz oživuje vnitřní Slunce zrozence ve Lvu. Vede ho k jeho vlastnímu středu a poznání, že získá větší sílu a spokojenost, najde-li sám sebe. Zpracováním  zkušeností a zážitků nechává růst moudrost jeho srdce. Zvyšuje jeho velkorysost, šlechetnost, tvořivost a pomáhá mu vysílat do světa mnoho světla a radosti
  • Diamant nutí Lva svým nepřekonatelným leskem ke snaze vyrovnat se mu. Svým vlivem pomáhá Lvu jít svou vlastní cestou ke světlu a projít nezbytnými procesy očisty. Zprostředkovává mu jistotu, že opravdová moc spočívá ve službě, a uvede ho nakonec do souladu s nejvyšším světlem a vůlí stvořitele.

Čtěte také:

Reklama