NAŘÍZENÍ MINISTRA KULTURY ČR o pravidlech chování manželek a partnerek během MS v ledním hokeji 2011... Nutno přečíst a dodržovat!

§1

V době od 29. 4. do 15. 5. 2011 je manžel absolutním vládcem nad TV přijímačem a jeho dálkovým ovladačem.

§2

Manželka se v uvedením čase mlčky věnuje domácím pracem.

§3

Před každým zápasem je třeba manželovi položit k televiznímu křeslu basu vychlazeného piva, přičemž je kladen důraz na slovo „ vychlazené“.

§4

Manželce je přísně zakázáno zdržovat se v televizní místnosti v době zápasu.

§5

Během přestávky má manželka 15minutové právo vstupu,aby mohla vyprázdnit popelník a nahradit prázdné lahve plnými. Verbální komunikace je zakázaná.

§6

Nejpozději 30 minut před začátkem zápasu je třeba manželovi předložit s láskou připravené teplé jídlo. I v té době musí být „ klapačka“ manželky zavřená, aby manžel nebyl rušený při mentální přípravě na nadcházející zápas.

§7

Během MS je třeba se vyvarovat jakékoli činnosti sloužící k rozmnožování. Ženám je zakázané nosit oblečení, které by mohlo u manžela vyvolat touhu po takovéto činnosti.

§8

V případě, že manžel dovolí ženě zahlédnout na minutku nebo dvě průběh hry, musí se tato zdržet jakýchkoli projevů či otázek, které by prozradily její nedostatečnou úroveň hokejovo-technického intelektu (např.- co je to ofsajd?).Okamžitým vykázáním z místnosti budou ohodnoceny poznámky typu: „Ach, ten Jágr dnes vypadá úžasně!“

§9

Pokud manželka ani jednou neporuší ustanovení předcházejících odstavců, je manžel povinen odměnit ženu tím, že:

  1. nerozlije pivo
  2. nenasviní v okruhu 3 metrů okolo svého trenérského (televizního) křesla
  3. při spotřebě pokrmu uvedeného v §6 nebude neustále připomínat kulinářské dovednosti své matky

§10

Nařízení nabývá účinnosti dne 29. 4. 2011, dvě hodiny před začátkem Mistrovství světa v ledním hokeji 2011

No comment

Reklama