Na českém trhu se objevují náhražky mléčných výrobků, vyrobené z rostlinných tuků – např. napodobeniny sýrových produktů, šlehačky z rostlinného tuku a různé odvozeniny másla. Svým vnějším provedením, zavádějícími názvy a zejména umístěním mezi pravými mléčnými výrobky vzbuzují zdání, že se jedná o skutečné mléčné výrobky. Tento způsob prodeje považují Sdružení obrany spotřebitelů (dále jen SOS) a právníci programu GARDE-EPS za klamavý, a obrátili se proto s podnětem na příslušné dozorové orgány.

Praxe výrobců mléčných náhražek a přístup obchodních řetězců spočívají především v označování méně kvalitních náhražek názvy jako: „Eidam alternative", ,,Cihla na smažení" (Cheese for frying), ,,Maslíčko", ,,Lidový smažák“. Obaly ve tvaru a grafickém zpracování napodobují původní mléčné výrobky. Umísťování těchto napodobenin mezi pravé mléčné výrobky a zvýrazňování jejich zvýhodněné ceny v obchodech i reklamních materiálech může vést k oklamání spotřebitelů o podstatě takových výrobků. Skutečný charakter nabízených produktů je možné zjistit až podrobným prozkoumáním údajů o složení, případně až při vlastní konzumaci. Jejich základem jsou ztužené rostlinné tuky a nikoliv mléko, což podstatně ovlivňuje nejen jejich chuť, ale také nutriční význam pro lidský organismus.

SOS provedlo průzkum nabídek jednotlivých obchodních řetězců a došlo k názoru, že tato praxe je běžná, a že se tak může jednat o klamání velké skupiny spotřebitelů. V této souvislosti se také obrátilo na Ústav zemědělských a potravinářských informací a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Tyto instituce SOS neformálně potvrdily, že se jedná o porušení zákona o potravinách. Ten zakazuje do oběhu uvádět potraviny, které jsou klamavě označené nebo jsou nabízeny ke spotřebě klamavým způsobem. Popisovaná praxe prodejců, kteří bez potřebné rozlišující informace mísí náhražky s mléčnými výrobky, je dle názoru SOS a právníků GARDE-EPS také v rozporu  se zákazem klamání spotřebitele a porušením předpisů o nekalé soutěži.

Tisková mluvčí SOS Ivana Picková dodává: „Jistě je zcela legitimní nabízet potraviny s obsahem levnějších rostlinných tuků. Tyto výrobky jsou určitě pro řadu zákazníků zajímavé, ale nelze připustit, aby tyto výrobky byly prodávány způsobem, který záměrně zastiňuje jejich skutečné složení.“

„Vyzvali jsme společnosti Delvita a Ahold ke zdržení se protiprávního jednání a zároveň jsme se obrátili s podnětem na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci,“ konstatuje právník GARDE-EPS Filip Gregor. (indicie - Glagolská mše)

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky - projekt Posílení ochrany práv spotřebitelů vytvořením právních kapacit spotřebitelských organizací je spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility, spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti.
Děkujeme za podporu.

Zdroj: Tisková zpráva SOS a programu GARDE-EPS ze dne 19. září 2006

Reklama