Kdo by neznal památnou větu z filmu „Marečku, podejte mi pero“ o nepřítomném Hliníkovi. Každému je (kromě třídního profesora) jasné, že se odstěhoval do Humpolce. Ví to i v Humpolci, proč by mu tam jinak v září 2002 byla odhalena pamětní deska. Této akce se zúčastnil mimo jiné i Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a v neposlední řadě Zdeněk Srstka, který právě památnou větu o odstěhování ve filmu pronesl.

K pamětní desce se začaly sjíždět houfy turistů z celé republiky. Někteří přivezli Hliníkovi dárky, které umístili na kámen s pamětní deskou, někteří zde sehráli podařené scénky, další se přišli přesvědčit na vlastní oči o „existenci“ Hliníka a vyfotografovali se u pamětní desky.

Na městský úřad byla doručena Hliníkova evidenční karta, Hliníkovi přišel pohled až z Ameriky, byl upečen koláč s nápisem „Al“.

Zajděte do Hliníkovy komůrky

„Všechna tato fakta, svědčící o velkém zájmu o Hliníka, nás přivedla k myšlence vybudovat našemu přistěhovalci muzeum,“ sdělila Marcela Kubíčková z Městského a kulturního střediska v Humpolci. První schůzky se zúčastnili i oba scénáristé filmu, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, kteří se k vybudování „Hliníkovy komůrky“ staví velmi pozitivně a dodali již první materiály a nápady pro připravovaný projekt.

Hliníkovo muzeum, které bude otevřeno v září, bude mít tři části. V první budou mít návštěvníci možnost vidět sestřih nejvtipnějších scének z filmu a prohlédnout si rekvizity z natáčení. V druhé části se ve fotografiích a videozáznamech připomene odhalení pamětní desky a ve třetí se návštěvníci setkají s ohlasy veřejnosti na Hliníka. „Tento prostor bude patrně nejpestřejší a nejúsměvnější z celého muzea. Bude tu zkrátka vše, co se nám na téma Hliník sešlo, a doufáme, že ještě sejde. Možná se ozvou řidiči stěhovacího vozu, kteří si vzpomenou, že jakéhosi Hliníka do Humpolce stěhovali,“ dodala Marcela Kubíčková.

Vyhrajte švestičky z Hujerovy zahrádky

V letošním roce tomu bude právě 30 let, co se Hliník odstěhoval do Humpolce (premiéra filmu byla 1.10.1976), a proto v Humpolci odstartovali velkou akci. „Pošlete pohled Hliníkovi. Odkudkoliv. Z domova, z dovolené, z ČR i z ciziny. Napište pozdrav, složte mu báseň, popřejte mu k výročí odstěhování do Humpolce. Pohled zašlete na adresu: občan Hliník, Aluminiová ul., 396 01 Humpolec, Česká republika. Nebojte se, díky vstřícnému přístupu ze strany humpolecké pošty budou všechny pohledy řádně doručeny,“ vysvětlila pravidla akce Kubíčková.

Nezapomeňte připsat svoji zpáteční adresu, protože při příležitosti otevření Hliníkova muzea, (konec září 2006), budou vybrány pohledy zaslané z největší dálky, nejhezčí přání apod., a jejich odesílatelé budou odměněni. Můžete vyhrát slevu na zájezd, celoroční přenosnou vstupenku do Hliníkova muzea, projížďku na raftu na divoké vodě nebo 5 kg švestiček z Hujerovy zahrádky.

Zdroj: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Co vzkážete Hliníkovi?
Zajedete za ním do muzea?
Jaká filmová postava by si podle vás také zasloužila pamětní desku?

Reklama