10. prosinec byl Valným shromážděním OSN deklarován jako Den lidských práv. Stalo se to v roce 1950. O dva roky dříve byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv, první mezinárodní kodex  univerzálních práv člověka, ze kterého vychází řada dalších mezinárodních právních úprav lidských práv a svobod.


Denně jsou po celém světě zabity stovky nevinných lidí. Jsou neozbrojeni a děje se tak v ozbrojených konfliktech. Další tisíce, spíše desetitisíce jsou vystaveny mučení a krutému zacházení svými diktátorskými vládami, opozičními skupinami ale i rodinami. Miliony lidí v této chvíli pociťují porušování lidských práv a svobod.


Možná si řeknete, že téma lidských práv je nudné, pořád se na nás valí ze všech médií a my s tím stejně nic nenaděláme a vlastně se nás to netýká, protože žijeme v demokratické zemi. Ale i pro nás je 10. prosinec významným dnem. V dobách nedávno minulých se lidé, a nejen z řad disidentů snažili upozornit na porušování lidských práv a svobod jak v tehdejším Československu, tak ve všech zemích komunistického bloku. My jsme také zažili útlak, neměli jsme svá práva a svobodu.

A zažíváme ho, ač o tom mnoho lidí neví stále. Jak jsem už výše zmínila, existuje i útlak ze strany rodiny. Jde o případy občanského práva, restitucí, pracovně-právních sporů, omezování osobní svobody, ale i tolik diskutovaného téma – domácího násilí. Na ženách, dětech, seniorech. O tom jste zajisté slyšeli nebo četli. Před týdnem jsem zmiňovala týrání žen, jak ve světě, tak u nás. Násilí, které je tolerováno a někdy je považováno za přirozené. Takže lidská práva se týkají nás všech.  

Nicméně se chci ještě jednou obrátit za hranice naší země. Po celém světě nyní probíhají akce proti porušování lidských práv. Jednou z nich je Maratón psaní dopisů, který v ČR pořádá pobočka Amnesty International.

V desítkách zemí se 10. prosince sejdou stovky lidí, aby napsáním dopisu podpořili oběti porušování základních lidských práv. Můžete psát diktátorům a dalším autoritářům, kteří zodpovídají za mučení a útlak. Podivili byste se, ale tito lidé v rámci „dobrého“ mediálního obrazu, který chtějí kolem sebe šířit, někdy reagují. Udělají ústupek. A dle informací Amnesty International, že až v jedné třetině případů, ke kterým se dopisy vážou, dojde ke zlepšení situace. Jedná se především o „politického vězně“ nebo jinak stíhaného člověka.  Proto i malý krůček, napsání dopisu, pomůže.

 

Přijďte 10. prosince v Praze a Ostravě napsat dopis. V Olomouci vyražte až 13. prosince. Nebo navštivte akci, která je věnována tomuto světově důležitému dni – dni lidských práv.

 

Praha

sobota 10. prosince od 16:00 do 24:00,
kavárna kina Aera, Biskupcova 31, Praha 3

Ostrava
sobota 10. prosince od 9:00 do 19:00 v Domu knihy Librex, Smetanovo nám. 8, Moravská Ostrava

Pardubice
úterý 13. prosince,
otevřený klub v Jungmannově 2550, od 10:00 do 20:00

 

Více informací: http://www.amnesty.cz/akce.php?id=27

 

 

Reklama