Evoluce se nezastaví před ničím, zvlášť je-li tak rychlá jako ta mikrobiální. Virus ptačí chřipky hrozí tím, že změní svou genetickou informaci tak, aby se mohl snadno přenášet mezi lidmi a způsobit celosvětovou zdravotnickou katastrofu. Lidstvo se snaží zákeřný virus doběhnout, a proto nyní do boje proti němu povolalo i horkou novinku pro 21. století – nanotechnologie.

Miniaturní laboratoř
Miniaturizovaný systém, který je schopný detekovat virus kmene chřipky ze vzorku z krčního výtěru během třiceti minut, vyvinul tým singapurských vědců. Systém pracuje s magnetickými vlnami, které využívá k manipulaci s izolovanými kapičkami obsahujícími magnetické částice. Vedoucí celého projektu, doktor Juergen Pipper, pracuje na singapurském Institutu bioinženýrství a nanotechnologií. Sám doktor Pipper přibližuje výjimečnost svého vynálezu takto: „Inovace naší metody spočívá v tom, že každá samostatná kapička se stává čerpadlem, ventilem, míchadlem, extraktorem na pevné fázi i real-timeovým termocyklerem dohromady. Komplexní biochemické úkony tak mohou být provedeny podobným způsobem jako v tradiční biologické laboratoři, ovšem v miniaturním měřítku.“

soutěž - vlajka B
Co je chřipka? Jak přesně vzniká a co ji způsobuje? Jak se chová chřipkový virus po vstupu do organismu? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek nabízejí animace šíření viru v organismu.
Pokud by byl tento nový test komerčně vyráběn a úspěšně zaveden do rutinní praxe, mohl by znamenat významný pokrok v boji proti hrozící epidemii chřipky. Schopnost udržet šíření jakéhokoliv chřipkového viru – tedy i „ptačího“ kmene H5N1 – pod kontrolou závisí na existenci testu, který bude dostatečně levný, snadno dostupný a zároveň rychlý. S novým miniaturním zařízením budou moci zdravotničtí a humanitární pracovníci detekovat přítomnost viru H5N1 přímo u lůžka nemocného a výsledky budou znát do půl hodiny. V budoucnu lze očekávat aplikaci metody i pro jiné druhy virů, například HIV nebo SARS.

Ptačí chřipka nyní hrozí především v Asii, kde jsou hlášena sporadická onemocnění u lidí. K těm dochází buď přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, nebo také omezeným přenosem mezi lidmi. Dosud dostupné testy na přítomnost viru H5N1 nesplňují kritérium rychlosti provedení ani dostupnosti. Ve srovnání se současnými testy je nový systém o více než 400 % rychlejší a jeho provedení je levnější o neuvěřitelných 5000 %.

Reklama