První milostné dotyky si prožila čtenářka Mandzarik se svou spolužačkou v rozkvetlém řepkovém poli. Měly se jít učit, ale zlákala je touha...

Když je člověku nárt, zatouží naučit se víc o hrách milostných. A tak místo školní látky, probírala čtenářka Mandzarik se spolužačkou v řepce něco docela jíného...


Milá redakce,
sáhla jsem do análů a našla poklad. Se spolužačkou, dnes nejlepší kamarádkou, jsme studovaly školu zemědělského zaměření. V prvním ročníku jsme úspěšně prošly předmětem rostlinná výroba, kterou jsme studovaly na přehozech z koleje v kvetoucí řepce. Dodnes se na agronomické fakultě vzpomíná, kterak se kdysi nahá děvčata chodila slunit do řepky a stárnoucí rostlinář je při cvičeních šmíroval dalekohledem. Studia byla nosným tématem mnoha našich básní, připoji tu, která popisuje přípravu na zkoušku z výše zmíněného předmětu. Jelikož sbírka Almanach vzpomínek vznikla již před několika lety, je údaj „čtrnáct let“ již poněkud zastaralý.

Vaše, Mandzarik

V řepce

Uběhlo celých čtrnáct let,
Kdy lánem jsi mě vedla.
Ta řepka byla samý květ
A Ty jsi mě v ní svedla.

Zas v šumu vánku a v slunka jasu
Slyším Tvůj hlas, vnímám Tvou krásu.
Spěcháš mi otevřít rozkoše bránu,
Lákáš a vábíš mne v rozkvetlém lánu.
V rozpuku jara, v bzukotu hmyzím
Přijmu Tvé pozvání a v řepce mizím.

A už to začíná :
Srdce nám tlukou,
Svlékáš mne očima, a pak ... i rukou!
Najednou nahé jsme - náš oděv je pryč.
Zbylas tu Ty a Já - MY a náš chtíč!

Ze mdlob se probouzím, procitám ze sna.
Dávno už nejsi tu. Však nová Vesna
Zas milovat Nás donutí.
Toužím Ti býti po chuti!

(Z Almanachu vzpomínek)

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama