V současné společnosti se stírají rozdíly mezi tradičním pojetím úloh muže a ženy. Na jedné straně stojí ženy pronikající do řízení firem i politiky, na straně druhé muži, kteří čím dál tím více pečují o domácnost a děti. Tento trend dává každému možnost žít svůj život bez společností diktovaných genderových omezení, avšak svoboda je často vykoupená ztrátou kontaktu s vlastní vrozenou polaritou.

Každý z nás má množství kvalit, které se dají rozdělit na mužské a ženské. Ne proto, že muži mají jiné kvality než ženy, ale proto, že některé z těchto vlastností jsou přirozeně bližší ženám a jiné mužům. „Do ženské skupiny patří například otevřenost, starostlivost, důvěra, schopnost odpouštět, trpělivost a poslušnost, k mužským bych přiradil schopnost rozhodnout, zodpovědnost, vnitřní autorita, schopnost přijmout výzvu a riskovat, odvaha a vůdcovství," řekl lektor genderových seminářů Martin Švihla.

Samozřejmě vám nikdo nemůže zazlívat, že se chcete rozvíjet jinak než doma u plotny. Stejně tak mužům zcela jistě nebude nikdo vyčítat, že v domácnosti přiloží ruku k dílu a pomohou svým partnerkám. Příliš často se ale stává, že aktivní ženy při budování své kariéry zapomínají žít svojí uvolněnou a krásnou ženskost nebo že muži z různých důvodů rezignují na svoji mužskou sílu a integritu. 

Ve snaze vytvořit si místo v mužsky orientovaném světě ženy svou sílu často rozvíjely na úkor základních ženských hodnot. Ztráta identity a přerušené spojení s ženskou přirozeností přináší čas od času pocity zmatku a strádání. Možná i kvůli nepřítomnosti pozitivního mateřského modelu vyrůstají ženy bez kontaktu se svou ženskou silou. Ženy tyto vzorce opakují v dospělosti a základní rysy něžného pohlaví v sobě potlačují.

V dílnách, které připravujeme, nabídneme prostředí, kde si lidé budou moci připomenout a procvičit kvality svojí polarity. Ne kvůli tomu, aby v ní navždy zůstali (jak to bylo v minulosti zvykem), ale aby pochopili rozdíly mezi mužem a ženou a vzorce mužsko-ženských vztahů, aby se spojili se svojí silou a mohli ji používat podle svého uvážení," vysvětlil Švihla.

Najděte v sobě ženu

Nemáte chuť v sobě znovu probudit onu jemnou ženskou sílu, která byla v dřívějších dobách vyzdvihována s takřka posvátnou úctou? Tuto možnost vám nabízí unikátní genderový projekt, jehož podstata tkví ve dvou paralelně běžících dílnách. Jedna výlučně pro ženy a druhá jen pro muže, ovšem účast partnerských párů je v tomto případě vítána.

Obě dílny poběží současně na různých místech. Záměrem toho je, aby je mohly navštívit partnerské dvojice, a účinek práce se tak v rámci jejich vztahu prohloubil. „Tento model je v genderové oblasti v České republice novinkou, obvyklé je, že dílny pro muže nebo pro ženy jsou v lepším případě samostatné, v horším případě vyhraněné vůči opačnému pohlaví,“ prohlásil jeden z lektorů, Martin Švihla.

Cílem dílen má být vědomé přijetí kvalit, které se přirozeně vážou na danou polaritu. Během třídenního intenzivního programu proběhnou také meditace a cvičení, která vám, ženám, pomohou porozumět starým návykům a přesvědčením, jež vám předaly vaše matky, babičky a celá ženská historie vůbec.

Tento projekt slibuje mnohé. Naučíte se pozorovat způsoby, jakými se vztahujeme k mužům, vaši vlastní odpovědnost za opakování nevědomých překroucených mužských a ženských vzorců, které formovaly náš intimní a pohlavní život. Prozkoumáte mužské a ženské energie, které v sobě nesete, a naleznete způsoby, jak tuto polaritu udržet v harmonii. Pročistíte negativní stopy a přesvědčení o vlastním těle, sexualitě a prožitku ženství. A naučíte se rozpoznat a vážit si své ženské síly a moudrosti.

Pošlete do dílny i svého muže

Má-li váš muž vztah k meditacím nebo si jen potřebuje vybít přebytečnou energii, vezměte ho na seminář také. Může se tam naučit mnoho zajímavého. Pokud navštíví dílnu partnerská dvojice, budou oba partneři konfrontováni se svojí polaritou nejenom v rámci dílny, ale také po ní, protože budou oba silněji cítit svojí polaritu a tím i vnímat polaritu toho druhého. Toto může pomoci pochopit a řešit různé vzorce ve vztazích. Například když muž není schopný dělat jasná rozhodnutí v rodině a musí za něj všechno řešit žena, i když ji to vyčerpává a podvědomě zlobí.

Ač se vám to možná nezdá, život v současném světě může být i pro muže matoucí a znervózňující. Staré tradiční modely chování už nefungují a nové trendy a životní styly postrádají skutečnou inspiraci a směr. Často se zdá, že opravdu není žádná jiná možnost než klasické modely macho a padavka.

Společně s lektory budou muži pracovat na tématech, se kterými se ve svém životě potkává každý z nich. Jedním z nich bude i vztah k ženám a různé aspekty dynamiky mužsko-ženských vztahů či společnost mužů bez pocitu konkurence a rivality. Naučí se mužským formám podpory. A neměla by být opomenuta ani sexualita, tantra a meditace z mužského pohledu.

Pánové si nejspíš dají pěkně do těla. „Našimi nástroji budou tělesná cvičení, dechové techniky, sebezkoumání, meditace, sdílení i práce s mečem. Pomocí nich budeme zkoumat své mužství a zůstávat pozorní a přítomní v jádře našeho bytí,“ slibují lektoři. Přítomní muži by se prý měli pořádně zapotit. 

Oba genderové semináře by měly proběhnout během víkendu přesně v polovině září od pátečního do nedělního večera. Dílny bude možné nalézt v centru Prahy a mimopražští v nich mohou i přenocovat. Určitě se ale nemusíte obávat, že z vás ve zmíněných dílnách vyrobí další ze série Stepfordských paniček.

Jaký je tedy ideál?

Říkáte si, jaký je tedy ten ideál ženy, která by měla z dílny vyjít?

Součástí naší ženské podstaty je otevřenost a vnímavost, schopnost žít v oslnivosti svého bytí s důvěrou v život. Ve chvíli, kdy žena nalezne svou skutečnou ženskost, pochopí, že mužská energie je její vlastní hlubokou součástí. Když přijme a integruje do vlastního bytí obě tyto polarizované síly, dojde k převratnému posunu a zrodí se žena-mystička. Tato žena je ve spojení se svým tělem, svou smyslností a sexualitou. Zabydlí se ve svém srdci a emocích a tyto dary vnáší do své tvořivosti, životního úmyslu a neomezeného světa své duše.

Důraz v ženské dílně bude kladen na obnovení spojení s krásou a hloubkou ženskosti, které často strádají ve snaze žen vytvořit si místo v mužsky orientovaném světě a jeho řebříčku hodnot.

A ideál muže?

Uvolněné a opravdové mužství přináší do života směr, čistotu a smysl a projevuje se přítomným vědomím, celistvostí a sílou. Důraz v mužské dílně bude kladen na přijetí temných stránek mužství, tedy vlastností, které jsou považovány za negativní, například agresivita, ochota jednoznačně rozhodovat či riskovat. Přijetí těchto vlastností nevede k větší agresivitě, ale k pochopení jejích kořenů a k využití její energie," tvrdí lektor. 

Ztráta spojení s jádrem vlastního mužství může způsobit strnulost nebo naopak bezcílné unášení životem. To ovlivňuje schopnost žít v naplňujícím vztahu i vidět smysl svého života. Muž je pak svým životem vlečen okolnostmi, místo aby prožíval vzrušující jízdu bytí.

Zašla byste na takový seminář? Myslíte, že skutečně ženy ztrácí svou ženskost a muži ztrácí mužství?

Reklama