K velkému žákovskému přečinu se ve své básničce Jak jsem studovala přiznává čtenářka Kobližka. A jak tedy studovala? Byly i pětky...

K pětkám se v dnešní tématické básni přiznává čtenářka Kobližka. A nejen k nim...

A co vaše děti, Kobližko, jste k nim se školou shovívavá?


JAK JSEM STUDOVALA

Je to věru drahně let,
co jsem u tabule stála
na chytrou si hrála
a pak dostala jsem pět.
V žákajdě jsem známku smázla
doma naši šíleli
od pátku až k neděli.
Nálepku mám grázla.
Moje slabá místa byla
chemie a fyzika,
pro mě velká rizika.
O trojce jsem aspoň snila.
Zpěv - to byla také muka,
můj hlas jako skřípot zněl,
kde kdo v třídě krásně pěl
já řádila jak černá ruka.
Tělocvik to nezachránil
bradla,hrazda,kladina...
už mi stoupá hladina
adrenalin ten mi vadil.
Kreslení byl taky nářez,
nejsem žádnej Zrzavý
mě to vážně nebaví
kreslit uhlem velkej pařez!
Konec školy - velká sláva,
vysvědčením doma mávám.Hezký den přeje,
Kobližka

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 25. 4. 2012: Básně a studia

Tentokrát po vás chci (aby byla nějaká změna) příspěvky nikoli ve formě příběhů, ale básně. Protože maturita klepe na dveře, témata, na která mi máte napsat báseň, jsou asi očekávatelná...

PrirodaPosílejte básně na témata:

  • Maturita
  • Studentská báseň
  • Jak jsem studoval/a
  • Jak studují moje děti

Podmínkou je, aby básně byly vaším výtvorem (případně výtvorem vašich studujících dětí). Od každé čtenářky (každého čtenáře) uveřejním jen jednu báseň, tak mi pošlete tu nejlepší! Uzávěrka zasílání příspěvků je 25. 4. 2012 v 15.30 hodin. Jeden uveřejněný příspěvek, respektive autorku (autora), odměním krásnou a objemnou encyklopedií: Příroda - velký obrazový průvodce (Knižní klub, 2011). Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu redakce...

Reklama