Žila byla jedna holčička. Měla milou a laskavou maminku a hodného tatínka. Jenže pak maminka onemocněla a bylo jí čím dál tím hůř. Vasilisa se snažila pomoci jí, co jí síly stačily, ale jednoho dne se mamince přitížilo. I zavolala si dceru k loži. Vasilisa přišla, smutná, že se se svou maminkou bude muset rozloučit. Ta ovšem vytáhla z pod pokrývky panenku, která ve všem vypadala jako Vasilisa - i bílou halenku měla, i červenou sukénku zástěrkou převázanou. „Vem si ji,“ řekla Vasilise, „a dobře ji opatruj. Musíš ji pravidelně krmit a ona ti pak pomůže, když ti bude nejhůř.“ S těmi slovy Vasilisina matka zemřela.

Vasilisa ji poslechla, vzala si panenku a pravidelně ji krmila. Jednoho dne si její tatínek přivedl domů novou nevěstu - zlou macechu a její dvě dcery. Všechny tři ženy Vasilisu nenáviděly a nutily ji, aby pro ně pracovala jako služka. Ani tatínek se Vasilisy nedokázal zastat. Jednoho dne se macecha a dcery rozhodly, že se Vasilisy zbaví. Nechaly vyhasnout oheň v krbu a Vasilise řekly: „Vyhasl nám oheň - běž za babou Jagou do lesa a přines ho.“ A Vasilisa šla.

Dlouho bloudila strašlivým lesem, ale pokaždé, když se málem vydala špatnou cestou, panenka jí začala poskakovat v kapse. Vasilisa ji nakrmila, poděkovala za radu a vydala se dál. Nakonec došla k domu baby Jagy. Nelehké byly úkoly, které musela splnit - dům musela staré čarodějce uklidit, jídlo navařit, hrách od zrní roztřídit, mák z popela vybrat... A ve všem jí pomáhala panenka. I správné odpovědi jí napověděla, když byla baba Jaga zvědavá. A tak nakonec Vasilisa získala kouzelnou lebku, naplněnou ohněm. A když se s ní vrátila, sežehl oheň, vyšlehnuvší z očních důlků té lebky, zlou macechu i její dcery a Vasilisa byla zachráněna.

Také vám tahle pohádka něco říká? Podle Clarissy Estés, známé autorky a psycholožky, zabývající se výkladem pohádek a vývojem ženy, se jedná o jednu z pohádek o vztahu dcery a matky. Umírající matka dává své dceři panenku - vlastně jakési zhmotnění všech tajemství, které má matka dceři předat. Panenka - tedy vlastně mateřské vědění - pak Vasilise pomáhá v těžkých životních situacích, Vasilisa se o ni ovšem musí starat - musí ji pravidelně krmit a nesmí na ni zapomenout. Zlé sestry a macecha naopak symbolizují nároky okolí, rigidní požadavky na roli ženy ve společnosti, a baba Jaga je nositelkou prastarého tajemství, ženské síly, kterou pomůže panenka Vasilise získat.Tato prvotní ženská síla nakonec spálí vše, co Vasilisu omezuje v jejím vývoji a děvčátko může být šťastné. O tom, jak se osud Vasilisy vyvine dál, pohádka nevypráví, ale první krok k tomu, aby se z holčička stala žena, už byl učiněn...

Příběh o Vasilise je ovšem jakýsi ideální, mýtický případ. Leckdy se stane, že matka nedokáže dceři své tajemství předat, někdy i proto, že ho sama od své matky neobdržela, jindy proto, že je nezralá, nebo nemá mateřský instinkt. Vztah dcery a matky je zkrátka nesmírně důležitý, i pro budoucí mateřství ženy, je však také nesmírně komplikovaný a neprobíhá vždy tak, jak by měl.

Páteční téma zní:

Jaká je Vaše máma?

Rozumíte si s ní?

Měla jste se svou mámou nějaké konflikty?

Naučila Vás být ženou?

Co nejdůležitějšího Vám předala?

Jste nebo budete dobrou mámou?

Co je pro vztah mámy a dcery důležité?

A co máma a syn?

Napište nám na:
redakce@zena-in.cz

Napište nám o své mámě nebo o Vašem mateřství a vyhrajte zajímavou cenu!

Reklama