Největší nakladatelský dům v ČR v rámci oslav dárcovství pořádá také #GivingBooksWeek, během nějž rozdá několik stovek knih; zaměstnanecké granty, které přinesou milion korun vybraným neziskovým projektům a organizacím; a je také partnerem kampaně #MyGivingStory, která ocení individuální dárcovství.

Od 19. do 27. listopadu probíhá na webové stránce www.givingbooksweek.cz stejnojmenná akce. Kdokoli díky ní může nominovat kohokoli na zisk tzv. knižního grantu. Někoho, kdo si podle něj zaslouží kupu knih… Bude to nemocnice, dětský domov, azylový dům, místní knihovna či kavárna? Nebo třeba maminka samoživitelka, které by se hodily knížky pro děti? Nebo jakýkoliv vášnivý čtenář? Každý může získat knihy! A to buď 20 knih v rámci malého knižního grantu nebo rovnou 50 knih v rámci velkého knižní grantu. Albatros Media rozdá 6 malých a 3 velké knižní granty. Výsledky malých knižních grantů budou vyhlašovány denně od 20. do 26. listopadu, tři příjemci velkých knižních grantů pak budou oznámeni 27. listopadu. A vyhrát mohou i nominující – každý, jehož návrh bude vybrán, obdrží balíček pěti knih.

5bfbe58e1cb9fobrazek.png
Foto: Shutterstock.com
 
V rámci českých oslav Giving Tuesday pořádá Albatros Media také zaměstnanecké granty, které jsou od roku 2016 nedílnou součástí společenské odpovědnosti tohoto nakladatelství. Zaměstnanci mohou navrhnout projekty ze svého okolí a poté hlasovat o jejich podpoře. První tři projekty, které zvítězí v hlasování všech zaměstnanců AM, získají plnou finanční podporu. Ostatní získají částku odpovídající výsledku, tedy podle počtu získaných hlasů. Albatros Media mezi přihlášené projekty rozdá celkem jeden milion korun. Mezi nominovanými organizacemi jsou například Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, slovenské občanské sdružení Medziriadky a jeho projekt Podpora literárního soustředění nebo Asociace dobrovolných záchranářů ČR s projektem Dovybavení intervenční skupiny.
 
„V rámci kampaně Giving Tuesday jsme se rozhodli spojit myšlenku darování s láskou ke čtení a umožnit lidem věnovat knihy těm, kdo je potřebují a ocení. Zkrátka – darovat radost ze čtení. Nedílnou součástí kampaně jsou pro nás i letos granty, které mohou naši zaměstnanci navrhovat pro sociální organizace, do jejichž aktivit sami přispívají a zapojují se. Mám velkou radost, že nominovaných projektů je velké množství a že se tak pomocí těchto grantů šíří celá řada sociálně prospěšných projektů mezi naše zaměstnance,“ říká Silke Horáková, spolumajitelka Albatros Media.
 
#MYGIVINGSTORY
 
Po vzoru USA je od letošního roku součástí Giving Tuesday i jedinečná kampaň #MyGivingStory, která má za cíl ocenit individuální dárcovství. Sdílením vlastních příběhů skrze videa nebo fotografie na sociálních sítích a připojením hashtagů #MyGivingStory, #GivingTuesdayCZ mohou dát lidé světu vědět, proč je dárcovství součástí jejich života. Mohou tak pro svou oblíbenou organizaci vyhrát 20 000 korun. Kampaň začíná 20. listopadu a vyvrcholí 27. listopadu. Nakladatelský dům Albatros Media je partnerem letošního ročníku společně s Velvyslanectvím USA v ČR. „Myslím, že právě individuální příběhy darování mají obrovskou sílu, a proto chceme jejich šíření a popularizaci podpořit," dodává Silke Horáková.
 
NADACE ALBATROS ANEB POMÁHÁME CELÝ ROK
 
V roce 2016 nakladatelský dům Albatros Media založil vlastní nadaci. Misí Nadace Albatros je podpora sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí ve vzdělávání. Částka, kterou Albatros Media nadaci na její činnost každoročně věnuje, přesahuje 10 milionů korun. Díky těmto prostředkům Nadace Albatros přispívá na předškolní a stipendijní projekty, ale také na podporu pedagogů, která vede k celkovému zlepšení školního prostředí. Cílem nadace není jen finanční podpora, ale také sledování dopadu podpořených projektů. Nadace Albatros již podpořila více než 600 dětí a mladých lidí ve všech stupních vzdělávání. Kromě toho poskytla také podporu 40 ředitelkám a ředitelům základních škol. Na projektech spolupracuje s 20 neziskovými organizacemi napříč ČR.

Reklama