Podivíni, o kterých mi napsala čtenářka Jana, jsou z ranku kladných hrdinů. Horalové, kteří se rozhodli pomoci himálajské vesnici Arandu...

Pomůžete?


Nedávno jsem byla na jednom semináři, který pořádala Nadace Via ve spolupráci s T-Mobilem. Cílem bylo naučit lidi z neziskového sektoru jak komunikovat s novináři.

Mimo jiného mne tam zaujala věta - DOBRO NENÍ ATRAKTIVNÍ. Asi není atraktivní, co se týče medializace. Ale kdyby to byla pravda, proč by potom tolik lidí dobro konalo?

Chtěla bych vám vyprávět o dvou lidičkách z Olomouce.

Oba jsou duší horolezci - Ing. Víťa Dokoupil a paní RNDr. Dina Štěrbová. Mimochodem, už jenom to, že paní Dina dokázala slézt v Himálájích jako naše první horolezkyně osmitisícovku, by se dalo klasifikovat jako podivínství. Já bych ale chtěla psát o jiné - podivnosti - těchto dvou lidí.

Protože oba jezdili už dřív do Himálájí a znali tamní poměry života horalů, které se dají přirovnat ke konci doby kamenné, považovali za samozřejmé pomoci těmto lidem a alespoň trochu jim ulehčit jejich těžký život. Paní Štěrbová, spolu se svým manželem, pomohla postavit v jednom vysokohorském údolí pro vesnici Ascoli vodovod. A teď, spolu s Víťou Dokoupilem už třetím rokem pomáhá lidem ve vysokohorském údolí Karakoramu, ve vesnici Arandu, provozovat malou nemocnici. Díky jim už neumírají v zimním období děti, protože je rodiče nemohou dostat včas k lékařské pomoci. Zatímco v době před Českou nemocnicí, jak místní zdravotnické zařízení nazývají, umíralo během zimy 10 - 30 dětí za zimu, za poslední tři roky to byly pouze tři děti. Jedno mělo genetické poškození, jedno zemřelo na syndrom náhlého úmrtí a jedno rodiče nedonesli včas.

Mimo zajištění každoročního provozu nemocnice se snaží paní Štěrbová s panem Dokoupilem naučit místní horaly dodržovat hygienu - vybudováním veřejných sprch, mají v úmyslu mimo jiné i pomoci jim vybudovat školu, která v Arandu chybí.

Spoustu dalších informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.czechhospital.cz . Vypovídající jsou i fotografie v galerii.

Oba tito PODIVÍNI to činí nejenom zdarma, bez nároku na jakékoliv kompenzace, ale své cesty do Arandu si financují sami. A na provoz nemocnice v Arandu, a další aktivity, shánějí sponzory.

Určitě by uvítali, kdyby se k nim přidal nějaký další PODIVÍN, který by s nimi vyrazil do Arandu. Najde se?

Přeji hezký den!
Jana

Pozn. red: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Podivíni!

Předpokládám, že každý člověk ve svém okolí alespoň jednoho podivína má, může to být soused či sousedka, kolega nebo kolegyně v práci, partner... může to být zkrátka úplně kdokoli. A tak mi tedy pište své zkušenosti...

  • Setkání s podivínem.
  • Můj vztah k podivínovi.
  • Co považuji za podivínství.

Redakční e-mail: redakce@zena-in.cz
Heslo: PODIVINI

Nejlepší příspěvky odměním krásnou cenou!

Reklama