Psal se 18. březen roku 1314 a na ostrově Ile de la Cité, uprostřed kalných vod Sieny, umíral krutou smrtí v plamenech poslední velmistr řádu templářů, Jacques de Molay. A i když francouzský král Filip IV. bezesporu vyraboval vše, co se mu z bohatství řádu povedlo nalézt, nepřestaly mezi lidem kolovat legendy o bájných templářských pokladech.

Od časů založení templářů, pravděpodobně v roce 1119, uplynulo už drahně let, a přesto stěží najdeme tajné společenství, které by „nenavazovalo“ na templářská „tajemství“. Ba co více, samotným templářům je milovníky záhad a mystérií přisuzována historie mnohem delší, než je ta skutečná. Učili se prý, stejně jako zednáři, od dávných stavitelů Šalamounova chrámu, od egyptských mágů i od tajuplných hašašinů Starce z hory.

Pojďme však na chvíli nechat spekulace záhadologům a vydejme se po stopách templářů až k místu, kde je, alespoň podle legend, ukryt jeden z jejich pokladů.

A to je soutěž pro Vás, milé ženy-in!
Do diskusí pod články a novinkami tohoto dne (tj. ne do samotných článků a novinek) budu od této chvíle až do 15.00 vkládat indicie, vedoucí k odhalení jednotlivých písmen, z nichž se skládá název místa, na němž je ukryt poklad. Indicií bude celkem šestnáct. Písmena nebudou následovat po sobě! Některá písmena se mohou vyskytovat vícekrát – pak je to u nich v závorce uvedeno. Písmena s diakritikou mají své indicie.

Vaším úkolem je odhalit název místa s pokladem (pokud to zvládnete jen s částí indicií, můžete :)) a napsat mi ho do tohoto odkazu (ne pod články nebo pod novinku) spolu s se stručným popisem, o jaké místo se jedná a kde leží.

Z těch, které dojdou až k „pokladu“, vylosuji výherkyni, která od nás obdrží kosmetiku Garnier!

Indicie budou označeny „soutěž – templáři“. Soutěžit můžete od této chvíle do zítřejšího rána do 9:00. V průběhu dne se pak dozvíte jméno vítězky.

A teď vzhůru po stopách templářů!

 

Reklama