Očekávali bychom, že s nástupem demokracie v naší zemi se v politice objeví více žen. Ale při pohledu do lavic parlamentu tomu tak není. V Poslanecké sněmovně ČR je 200 poslanců, pouze 30 z nich jsou ženy. V Senátu ČR je 81 senátorů, pouze 10 z nich jsou ženy. V Evropském parlamentu je 24 českých poslanců, pouze 4 z nich jsou ženy. Vláda ČR má 14 ministrů,  pouze 1 z nich je žena. Spíše je nalezneme v politice komunální, dokonce jako starostky. Jenže starostky menších obcí, primátorku, natož hejtmanku nemáme v naší zemi ani jednu. Nikdy jsme neměli předsedkyni sněmovny či senátu, předsedkyni vlády, o prezidentce ani nemluvě.

Kde hledat příčinu?

Tím, že komunisté uplatňovali na všech úrovních politiku potlačování práva inteligentních žen používat jejich vlastní rozum. Mocensky, zákulisně, na dálku a mnohdy velmi hloupě. Zejména prostřednictvím svých oddaných personalistů určovali, kdo stane na vedoucích místech a v čem se žena smí vzdělávat. Tím, že nasazovali inteligentním ženám psí hlavy někdy prostě z nudy. Tím, že zpochybňovali význam rozumových schopností u žen. Bylo tak dosaženo v širším měřítku stavu, že se mnohé ženy samy sobě bojí přiznat vlastní potřebu účasti na rozhodování. I dnes se neočekává samostatné užívání rozumu ženami, jako se to neočekávalo dříve. A paradox?  Nejvíce žen v parlamentu má dnes právě komunistická strana. Že by se komunisté na rozdíl od ostatních stran poučili?

Náprava důsledků tohoto vývoje nemohla nastat samovolně po roce 1989. Převaha mužů na funkčních místech v podnicích a politice se ještě zvýšila. Bohužel přetrval úsudek převzatý z komunistické ideologie – funkce a viditelné výsledky. Jen málo žen se mohlo pochlubit závratnou kariérou, aby na sebe mohly upozornit ve vznikajícím demokratickém politickém systému. A to musely být velmi loajální k bývalému režimu, aby tomu tak bylo. Nová politická scéna byla sestavována z bývalých disidentů, vědců, vedoucích pracovníků z výzkumných ústavů či mužů z lidu. Ne že by se mezi nimi nenašla žena, ale byla stále především považována za matku, která svůj rozum a schopnosti má používat při výchově dětí a starostí o rodinu. Důležitým faktorem bylo i scestné hodnocení člověka podle výše příjmů – „kdo víc bere, ten je chytřejší“. A ženy měly příjmy nižší než muži.

Podceňování žen a jejich diskriminace v české politice stále trvá.
Příčinou, proč se takto nedemokraticky v ČR chová převážná většina mužů k ženám, ale i hodně žen k ženám, je zřejmě též nepochopená biologická odlišnost žen a mužů. Zejména mateřství, péče o děti předurčuje v současnosti  omezení v možnostech vlastní aktivity matky při zapojení do politického a pracovního života. Nelze proto očekávat, že by bylo možné dosáhnout příznivější rovnováhy pouhým přiznáním stavu o početně nízkém zastoupení žen v politice a přesvědčováním, že by strany měly na svých kandidátních listinách umožnit ženám větší účast na volitelných místech.

Uvedla jsem, že i ženy nedůvěřují v politice ženám. Kdo si vzpomene, kolik jsme měli polistopadových vládách ministryň? A proč ty, které v politice jsou, se ve velké většině neobracejí na ženy, aby je podpořily, aby se zapojily do politického procesu. Je to jejich pokrytectví? Obava, že by nebyly tak obdivovány nejen muži v parlamentu či vládě, ale i médii? Strach o znovuzvolení, kdyby na kandidátkách nebyly samy?

V některých evropských zemích jako je například Dánsko, Švédsko či Francie byly přijaty zákony o paritě obsazení volebních kandidátek muži a ženami - 50:50. V České republice tvoří ženy nejen polovinu všeho obyvatelstva, ale polovinu občanů, kterým je Ústavou ČR dáno právo volit a být volen. A ženy, které se již ve vysoké politice uplatnily? Jsou proti takovýmto kvótám! Paní Parkanová, která byla členkou vlády a objevovala se v jiných funkcích a koncem 90. let se stala tváří KDU-ČSL, se domnívá, že: „Ženy jsou sice diskriminovány, je jich v politice málo, ale přijetím paritní kvóty by byla narušena přirozenost při volbách“, „je to pro ženu urážející“.

Kde je zakopaný pes? V zakořeněném názoru, že žena patří do domácnosti a k dětem? Ne, ženy jsou dnes samostatné, sebevědomé, ambiciózní. Vidíme je na vysokých manažerských a ředitelských postech jak v ekonomické sféře, ale i jako ředitelky nemocnic, vědeckých institucí, pojišťoven. A jsou to ve velké většině manželky, a hlavně matky. Zvládají skloubit rodinu s prací.

Být političkou není lehká věc, ale ženy by se měly zbavit předsudků, že „tam“ přece jenom nepatří. Nebát se tlaku veřejnosti a médií a přesvědčit své stranické souputníky, že jsou na stejné intelektuální úrovni jako muži, že mají stejné schopnosti.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Včera byla zvolena v historii Německa první kancléřka Angela Merkelová. A co jihovýchodní Asie, kde byly a jsou ženy prezidentkami či premiérkami? Naše země je mnohem demokratičtější a ekonomicky i politicky stabilnější než Filipíny či Indonésie. To, že žena dá na nějaký čas přednost rodině před kariérou, není důvodem k její degradaci a názoru, že už by se „nahoru“ vracet neměla.

Na počátku našich dějin byla bájná kněžna Libuše. Najde se další?

 

Reklama