5eb289cc1c311obrazek.png
Foto: Shutterstock

Téma nahota může být v některých rodinách ošemetné, protože spolu s ním vyvstává mnoho otázek. Když je v domácnosti jen muž a žena, nějak přirozeně vyplyne, zda před sebou chtějí chodit nazí či nikoli, jakmile ale přibude dítě, je třeba ho brát v potaz.

Malé děti berou nahotu jako něco zcela přirozeného a vůbec se nad ní nepozastavují. Kolem čtvrtého roku života obvykle přicházejí na řadu první dotazy týkající se odlišnosti intimních partií mezi holčičkou a chlapečkem, respektive mezi maminkou a tatínkem.

Je důležité toto téma netabuizovat, ale s dítětem si o něm promluvit adekvátně jeho věku. Co se týče samotného chození na Evu a Adama před vaším potomkem, vždy záleží, jak si to konkrétní rodina nastaví. Pokud vám to není příjemné, nahá před malým dítětem rozhodně chodit nemusíte, ale zároveň byste se neměla hystericky zakrývat pokaždé, když dítě vejde nečekaně do pokoje či koupelny.  

Budoucí traumata

„Nahota mezi rodiči a jejich dětmi by určitě neměla být tabuizována. Ale vždy se jedná o individuální přístup. Musím ovšem podotknout, že mnozí dospělí mají problémy s vlastní intimitou, které mají většinou kořeny v jejich výchově, vžitých předsudcích či prožitých traumatech. Proto by měli rodiče vždy postupovat tak, aby vlastní pochybnosti o intimitě nepřenášeli na své děti,“ upozorňuje psycholožka Hana Alblová z online poradny Mojra.cz

Jestliže se intimita v rodině zcela tabuizuje, a to jak nahota, tak vysvětlení základních věcí, může to mít pro dítě řadu negativních důsledků. Podle psycholožky jde zejména o ztrátu důvěry a těsnosti pouta vůči rodičům, když se dítě například dozví odpovědi na své intimní otázky od vrstevníků, kteří už informace mají. Důsledkem mohou být i pozdější problémy v oblasti sexuálního života a při hledání partnera či partnerky.

Psycholožka proto radí, aby rodiče už malé děti seznámili s jejich vlastním tělem i tělem dospělých a jasně pojmenovali všechny jeho části. „Lehce se toto dá pojmout formou hry za pomoci obrázků nebo knih o lidském těle. Zásadní je pro děti vysvětlení odlišností intimních zón mužského a ženského těla. Věkové vymezení by měly obě strany časem vycítit samy, a nelze to určitě plošně paušalizovat,“ uvádí Alblová. 

Nastavení mantinelů

5eb289dc581cdobrazek.png
Foto: Shutterstock

Pokud rodiče v domácnosti k nahotě přistupují velmi liberálně a nedělá jim žádný problém, i tak je třeba nastavit určité mantinely a dítěti vysvětlit, jak to funguje ve společnosti, aby potom nemělo tendenci se odhalovat i tam, kde je to společensky nepřijatelné.

„Děti by měly pochopit, že není společensky přijatelné odhalování intimních partií. K tomuto uvědomění dítěte dochází povětšinou mezi čtvrtým až pátým rokem. Je nutné připomenout, že intimita a její nastavení u dětí je velmi křehká záležitost. Proto platí, že doma na zahradě se můžeme v bazénu koupat nazí, ale po usušení se částečně oblékneme. Stejně tak v domácnosti se pohybujeme nazí zejména v případech před tím, než se oblékneme,“ říká psycholožka.

Nezapomínejte, že s vývojem dítěte se může všechno měnit, a proto je potřeba se přizpůsobit jeho potřebám. Puberťák dost možná není zvědavý na to, aby vedle něj rodiče seděli při sledování televize nazí. Stejně tak je důležité respektovat jeho soukromí. Jestliže se při převlékání zavře v pokoji, je to jasný signál, že vyžaduje soukromí. Všetečný rodič by mu tam tedy neměl vtrhnout jen proto, že ve dřezu čeká neumyté nádobí.

A co nudapláž?

Stejně tak není možné nutit starší děti k návštěvě nudapláže. Pobyt na pláži bez plavek je podle psycholožky ošemetnou záležitostí a hodně závisí na věku dítě.

„Přibližně do čtyř až šesti let dítěte je vhodné na kvalitní nudapláže „navnímat“ různost lidských těl. U starších dětí a dospívajících už se může objevit řada problematických skutečností. Určitě by rodiče měli dobře zvážit, zda brát na nudapláž děti, které si nejsou jisté svojí identitou a tápají při jejím hledání. Konkrétní příklad: mám třinácti letou dceru, která prodělává anorexii. Pro ni může znamenat pobyt na nudapláži velké trauma,“ uzavírá psycholožka. 

Záleží tedy na každé rodině, jaká si v domácnosti nastaví pravidla. Obecně ovšem platí, že všeho moc škodí a že je potřeba brát ohledy na věk a potřeby dítěte. Dělat si z domova v jednom kuse nudapláž, když to není ostatním příjemné, je stejně nevhodné, jako budování přesvědčení, že nahota je něco nemorálního a zakázaného. To svědčí o nezdravém přístupu rodiče k vlastnímu tělu, který si dítě snadno vezme za své.

logo-mojra.cz.jpg

Čtětě také:

Reklama