Možná máte takového kolegu v práci, anebo souseda, kterého pravidelně potkáváte. Považujete ho za pitomce s neskutečně vysokým sebevědomím, který – zahleděn do sebe – není ochoten přiznat vlastní chybu. Pokud byste se ho rozhodli kritizovat, se zlou se potážete. Opravdu může jít o mimořádně sebestředného člověka, existuje ale také varianta, že míváte tu čest s psychicky narušeným jedincem, jehož diagnóza zní: narcistická porucha osobnosti.

625411db1fb31obrazek.png
Foto: Shutterstock

Název onemocnění má svůj původ ve staré řecké báji o půvabném mladíkovi jménem Narcis (někdy Narkissos, latinsky Narcissus). Ten byl mimořádně pohledný, zároveň však i velmi plachý. Nadbíhaly mu desítky žen, stejně tak i krásné nymfy. On ale o žádnou nestál; byl hrdý na svůj vzhled a upřednostňoval osamělé toulky přírodou. Když se pak do něho nešťastně zamilovala také nymfa Echo, proklely hrdého Narcise její sestry; Narcis se za trest zamiloval do svého odrazu na vodní hladině a prohlížel se v ní tak dlouho a důkladně, až do vody spadl a utopil se. Bohové jej následně proměnili v květinu, jež nese mladíkovo jméno: narcis.

Na povrchu tvrdá slupka, uvnitř křehká skořápka

Narcistická porucha – jeden z mnoha typů poruch osobnosti – je duševní stav, kdy mají postižení lidé velmi nadhodnocený pocit vlastní důležitosti. Trpí hlubokou potřebou nadměrné pozornosti a obdivu, které by jim druzí měli poskytovat, mívají velice problematické osobní i pracovní vztahy a hrubý nedostatek empatie vůči ostatním. Paradoxně se však za touto maskou extrémní sebedůvěry skrývá křehké sebevědomí, patologicky citlivé na sebemenší kritiku.

Narcistická porucha osobnosti způsobuje problémy v mnoha oblastech života, jakými bývají vztahy, práce, škola nebo finanční záležitosti. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti mohou být obecně velice nešťastní a zklamaní, když se jim nedostává zvláštní pozornosti nebo obdivu, o kterých jsou přesvědčeni, že si je přirozeně zaslouží. Díky tomu shledávají své vztahy jako nenaplňující a ostatní obvykle jejich přítomnost vůbec nevítají.

Nejednoznačná příčina vzniku

Není známo, co přesně za narcistickou poruchu osobnosti stojí. Stejně jako u většiny jiných duševních „defektů“, i tady bývá příčina narcismu s největší pravděpodobností komplexního charakteru. Nejčastěji bývá spojována s prostředím, genetikou a neurobiologickými příčinami.

 1. Prostředí, kdy nesoulad ve vztazích mezi rodiči a dítětem s nadměrným zbožňováním nebo naopak s nepřiměřenou kritikou (která je špatně sladěna s přirozeným nastavením dítěte) později vede k narcistické poruše osobnosti
 2. Genetika, tedy určité dědičné předpoklady vedoucí k následnému duševnímu onemocnění
 3. Neurobiologie, tedy přímá souvislost mezi mozkem, chováním a myšlením s následnou specifickou reakcí
Narcistická porucha osobnosti postihuje více mužů než žen a často začíná v pubertě nebo v rané dospělosti. Nutno dodat, že ačkoli některé děti mohou zčásti vykazovat určité rysy narcismu, může to být jen v daný okamžik typické pro jejich věk; nemusí to tedy nutně znamenat, že se u nich v budoucnu narcistická porucha osobnosti rozvine. V každém případě je dobré takové chování pozorně sledovat.

Různé příznaky, jedna diagnóza

Symptomy narcistické poruchy osobnosti i jejich závažnost se případ od případu liší. Vždy je jich ale několik najednou a dohromady utvářejí společensky značně komplikovaného jedince. Postižené osoby zároveň mívají velký problém zpracovat vše, co ve svých očích vnímají jako kritiku.

625411bd8dc8aobrazek.png
Foto: Shutterstock

Mezi nejobvyklejší projevy této duševní poruchy patří:

 • přehnaný pocit vlastní důležitosti
 • vyžadování neustálé pozornosti
 • potřeba nepřiměřeného obdivu
 • pocit nadřazenosti i bez zjevných úspěchů
 • zveličování svých schopností
 • zaujetí iracionálními fantaziemi o vlastním úspěchu, moci, dovednostech, kráse či dokonalém partnerovi
 • přesvědčení, že jsou vyvoleni k setkávání s mimořádnými lidmi
 • znevažování a pohrdání ostatními, „méně schopnými“ jedinci
 • využívání (zneužívání) ostatních k dosažení svých cílů
 • ignorance a neschopnost vnímat potřeby a emoce jiných
 • závist ostatním a přesvědčení, že oni naopak dotyčnému závidějí jeho mimořádnost
 • arogance, povýšenost
 • nárokování vždy toho nejlepšího
 • pocit podceňování druhými
 • potíže se zvládáním emocí
 • sklony k depresi, protože dokonalosti dosáhnout nelze
 • skryté pocity nejistoty, studu, zranitelnosti a ponížení

Pomoc je náročná

Lidé s narcistickou poruchou osobnosti obvykle nemají pocit, že je s nimi něco v nepořádku. Léčba sama o sobě je možná i žádoucí, dostat postiženého člověka k odborníkovi je však velmi náročný úkol. Postižený člověk může samotný proces léčení vnímat jako urážku sebeúcty, což samo o sobě velmi ztěžuje přijetí a následné pokračování léčby.

Čtěte také:

Zdroj: mayoclinic.org, healthline.comwikipedia.org

Reklama