Auta poháněná naftou jsou považována za šetrnější vůči životnímu prostředí než auta, která jezdí na benzín. Mají totiž nižší emise CO2 a menší spotřebu. Holandští vědci ale nyní zjistili, že skrývají jiné nebezpečí. Mohou působit dlouhodobé poškození mozku.

Vdechování výparů z nafty způsobuje v mozku stresovou reakci, která může dlouhodobě ovlivnit jeho funkce. Již předchozí studie dokázaly, že v případě naftových výparů mohou velmi malé částice sazí cestovat nosem až do mozku. Holandští vědci jsou ale první, kteří zjistili, že tento mechanismus může vést až ke změnám mozkových funkcí.

„O dopadu těchto procesů v případě dlouhodobého vdechování znečištěného vzduchu ve městech, kde jsou koncentrace těchto sazí velmi vysoké, se můžeme jen dohadovat," řekl vedoucí výzkumu Paul Borm ze Zuyd Universiteit. „Je možné, že dlouhodobé následky vdechování částeček sazí vedou až k narušení normálního fungování mozku a zpracování informací."

Borm a jeho tým posadili skupinu deseti dobrovolníků do místnosti naplněné naftovými výpary a sledovali jejich mozkovou aktivitu pomocí EEG. Po přibližně třiceti minutách začala aktivita mozku dobrovolníků ukazovat na vážný stresový stav. K dalšímu určení dopadu tohoto stresu a jeho vlivu na verbální a neverbální inteligenci či paměť je zapotřebí další výzkum. I tak se však zdá jasné, že malé částečky sazí, které jsou již déle spojovány se zvýšeným výskytem onemocnění cest dýchacích i srdečních onemocnění, jsou ještě škodlivější, než se zdálo.

Co myslíte, není už načase začít naplno využívat alternativní zdroje pro pohon aut?

Reklama