V pondělí 26. ledna 2009 začal podle čínské astrologie rok zemského Buvola. Energie tohoto roku má být podobná roku 1949, neboť v cyklu 5 elementů se pravidelně střídají po 12 letech. Co čeká jednotlivá znamení čínského horoskopu letos? Problémy čekají na ovce. Kohout bude spokojen.

Čínský horoskop rovněž pracuje se čtyřmi živly. S ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Velmi významná bude pro rok 2009 podle staré čínské astrologie energie Země. Projeví se totiž také tzv. praforma Buvola, která tuto energii činí ještě intenzivnější.

Země chce stabilitu
Každá změna bude probíhat pomalu, ale jistě. Buvol je Číňany považován za nejvíce vytrvalé a odpovědné znamení, schopné nás nasměrovat k většímu úsilí a inspirovat nás k přijetí určitého řádu do života.
Po chaotické a tak trochu sobecké Kryse tedy nastává rok zaměřený na praktickou stránku a více na společnost než na jednotlivce.

Země zadržuje vodu
Lze tedy očekávat složitější komunikaci. Buvol je pak předně pedant a velice nerad ustupuje. Jeho rozhodnutí bývají trvalá. Je zaměřen na obecný prospěch, ale zapomíná na citovou stránku. Trochu připomíná našeho Býka.

                                      

Rok Buvola je časem pro vytrvalost, ale bez velkých ambicí. Přehnaná agresivita nepřinutí zavřené dveře se otevřít. Není to čas pro závěry v zápalu boje a nad mnoha řešeními se bude vznášet nejistota. Pro mnoho z nás poslouží určité uzemnění lépe než složité strategie. Budeme opatrnější, ale o to budou naše kroky trvalejší.

Co nese Buvol ostatním znamením?

Krysa – ročníky 1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996,2008

Životní styl lidí Krys bývá vyčerpávající. Inklinují k zapojení do více aktivit, zajímají se o věci veřejné a snaží se plnit očekávání druhých. Pokud nemají delší dobu nějakou činnost, dostaví se pocit, že jim uniká něco důležitého. Krysy rády ovládají své okolí a jsou přitahovány slabšími partnery.

V tomto roce objeví elegantní a společenská Krysa neočekávané příležitosti. Může se jich chopit a efektivně jich využít. Měla by si uvědomit svou odpovědnost a měla by se vyhýbat nepromyšleným slibům. Krysa ráda ctí úsloví „účel světí prostředky“. Letos by měla přemýšlet, co je schopna skutečně splnit. Bude se jí všechno vracet. Vzrušující chvíle jí přinesou setkání s novými lidmi. Mohla by stavět mosty mezi novými kontakty. Péče o ně pak přinese odměnu.

Buvol – ročníky 1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009

Buvoli jsou těmi, kdo přežívají a spíš chybují opatrností než lehkovážností. Mají pevný charakter a dokáží čelit i nejtěžším situacím. Mají spolehlivé přátele, i když ostatní viní z nedostatku opatrnosti. Jestliže si Buvol jednou vybere životní směr, těžko ho lze donutit ke změně. Je to neúnavný dříč, který neomylně směřuje ke svým představám.

S příchodem do svého vlastního roku bude chtít Buvol bilancovat a ověřit si, kam má namířeno do budoucna. Jeho instinkty jsou letos laděny velmi jemně. Měl by poslouchat svůj vnitřní hlas a zbavit se přebytečné zátěže. Objeví se menší komplikace, které když vyřídí v klidu, nebudou znamenat velké potíže. Štěstí najde letos Buvol hlavně doma.

Tygr – ročníky 1926,1938,1950,1962,1974,1986,1998,2010

Tygři vytvářejí svá vlastní pravidla a po ostatních chtějí, aby se jimi řídili. Jejich povahám prospívá soutěžení. Jako rození vůdcové získávají ocenění a postavení. Neměli by však zapomínat na potřeby těch, co jsou pod nimi. Obecnými chybami jsou odpor ke kompromisům a nechuť přihlížet k zájmům většiny. V povaze Tygrů je prvek buřičství.

Letos budou mít odvážní, nekonvenční a vždy originální Tygři bohatě co dělat. Sotva zvládnou jednu věc, další už se bude tlačit na její místo. Neuvážená rozhodnutí by je mohla zahnat do úzkých, takže si musí dát čas. Zjistěte si, co nemůžete mít pod kontrolou, a dejte tomu volný průběh, namísto marného setrvávání v bitvě, kterou nemůžete vyhrát. Síly a nápadů máte dost.

Zajíc – ročníky 1927,1939,1951,1963,1975,1987,1999

Zajíc je něžný, opatrný, intuitivní a nenávidí spory. Než k boji, raději se uchýlí do ústraní.  Dokáže být báječným přítelem, vždy ochotným naslouchat. Dává přednost životu v dokonalém prostředí se starostlivě vybraným partnerem, jenž nenarušuje pohodlí intimity.

Tento rok může snadno dostat Zajíce pod tlak v důsledku protichůdných priorit a zdánlivě nekonečného seznamu úkolů ke splnění. Nikam se nevrhejte. Vaše půvabné způsoby vám dobře poslouží při všech jednáních. Měli byste se ale mít na pozoru, abyste se ujistili, že v dohodách nejsou žádné skuliny. Jste důvěřiví a ne každý je rozený poctivec.

Drak – ročníky 1928,1940,1952,1964,1976,1988,2000

Draky nelze přehlížet. Poutají pozornost, ať už jakoukoli. Jejich smysl pro osobní cenu je nakažlivý. Tito lidé vás přimějí ke změně plánů. Ve finanční oblasti mívají štěstí.

Čelem k výzvám tohoto roku budou letos Draci schopni přeskočit všechny překážky. Rok Buvola odhalí jejich sklony k nepoddajnosti, která zajistí svým rozhodným úsilím dosažení cílů. Může ale také zapříčinit opomenutí lepších možností. Drak ovšem vždy dostává ještě druhou šanci.

Had – ročníky 1929,1941,1953,1965,1977,1989,2001

Svých cílů dosahují Hadi pomocí narážek, takže si ostatní myslí, že se nápad zrodil v jejich hlavě. Hadi bývají přitažliví a mají cit na příležitosti. Zdá se, že mají šestý smysl. Vždy se nacházejí ve středu dění. Pozorovací talent a přizpůsobivost je předurčují k úspěšné kariéře.

Uznání a ocenění tvůrčích talentů letos postaví Hady do středu pozornosti. Užívejte si to. Jestliže něco nebo někdo vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, tak to pravděpodobně pravda bude. V neznámých situacích důvěřujte své intuici a dávejte si pozor na pokoutná jednání.

Kůň – ročníky 1930,1942,1954,1966,1978,1990,2002

Každý Kůň má skrytý potenciál, sílu a vytrvalost. Je připraven tvrdě si vydělávat na živobytí, někdy však chce zisky příliš rychle. Koně potřebují vybít svou fyzickou energii, proto mají v oblibě sport a cestování. Konverzace je pro ně stimulující, rádi si popovídají s přáteli. Nejhůře se ke Koni zachováte, jestliže ho ignorujete. Přes svou čest mají Koně štěstí ve finanční oblasti.

Rok Buvola vás zastihne při ještě tvrdší práci než obvykle. Budete schopni sklidit, co jste zaseli, a získat i odměnu. Nedovolte nikomu a ničemu, aby vám překáželi, ale dávejte si pozor, abyste neušlapali druhé po cestě za tím, co chcete. Trápení se letos ukážou být mnohem méně významná, než jste se domnívali.

Ovce – ročníky 1931,1943,1955,1967,1979,1991,2003

O Ovcích se říká, že nemají egoisticky založenou osobnost, a proto jim vyhovují ošetřovatelské profese. Díky taktu se ve výbušných situacích mohou stát nositeli harmonie. Někteří takových výsledků docilují pouhou přítomností. Ovce silně touží po bezpečí, a to ovlivňuje její náklonnost k ostatním.

Ačkoliv je nátura Ovce obyčejně velmi příjemná, letos by se snadno mohla dostat do hádky s lidmi. Mějte se na pozoru před osobními střety, které by mohly dopadnout na pracovní nebo osobní život. Vyhněte se přílišným výdajům a pokuste se o trochu větší finanční zdrženlivost, abyste udrželi stav bankovního účtu nad nulou. Smiřte se s tím, že tento rok není nejšťastnější a raději se vezměte oddechový čas na zklidnění. Bude lépe.

Opice – ročníky 1932,1944,1956,1968,1980,1992,2004

Být ve společnosti Opice obvykle znamená dobře se bavit. Humor je to, co jí často dává schopnost vyváznout i z nejsložitějších situací. Je to lehkomyslnný komediant. Není nic, co by neuměla zesměšnit. Trpí-li, trpí s ní s trochou nadsázky celý svět. Umí ale také velmi milovat, byť to vypadá, že její náklonnost je vlastně plošně směrovaná na všechno, co se hýbe.

Jen pozvolna a pomalu zahájí Opice rok Buvola. Trpělivost je to, co potřebují tito energičtí lidé tento rok nejvíce. Prodělaná zdržení a přerušování budou  tím, co vás jednoduše přinutí vyčkat. Tento rok můžete pokládat za šťastný. Dosáhnete požadovaného cíle bez velkého trápení, a když se zrovna kola nebudou otáčet, relaxujte a dobře se bavte.

Kohout – ročníky 1933,1945,1957,1969,1981,1993,2005

O svých úspěších dávají Kohouti vědět otevřeně. Mají tendenci přistupovat ke každému dni bez nadějí do budoucna a neohlížejí se za minulostí. Žijí v přítomnosti. Kohouti jsou dobří pracovníci, kteří se na každém úkolu něco naučí. Někteří zcela odmítají disciplínu. Rádi postupují vlastním tempem a bouří se proti zásahům zvenčí. Kohouti svých cílů dosahují jen s námahou a snadno k nim přichází jen máloco. Někdy se na úkor vztahů s okolím snaží vykonat mnoho práce najednou. Kvůli vlastním představám o výkonnosti občas kritizují své společníky. Zvládnou dost práce a připisuje se jim i panovačnost. Kohouti jsou schopní flirtu, ale od svých protějšků očekávají oddanost.

Týmová práce vám letos přinese větší pocty než samostatné úsilí. Nezapomeňte poděkovat všem, kteří vám pomáhali na cestě k získání odměny. Váš důvtip bude tento rok brilantní. Budete vynikat při všech jednáních. Budete-li blízko toho, co jste chtěli získat, nezaměřujte se na drobné detaily, které by mohly zbytečně dráždit druhou stranu. Tento rok můžete pokládat za úspěšný.

Pes – ročníky 1934,1946,1958,1970,1982,1994,2006

Pes má chladný vztah ke změnám a opatrností často maří vlastní ambice. Učí se pomalu, takže ostatní musí mít s jejich omyly trpělivost. Mají ve zvyku brát doslova vše, co druzí řeknou. Jsou společenští a své pocity potřebují projevovat navenek. K problémům druhých se stavějí shovívavě, a potřebuje-li někdo pomoc, dostane ji. Při lidech, které mají rádi, stojí bez ohledu na okolnosti. K těm, jež rádi nemají, se stavějí kriticky a nedokážou jim přiznat zásluhy.

Zdravá konkurence přinese Psům uspokojení. Rok budou hodnotit jako rok pokroku. Jejich houževnatost se letos vyplatí a mohou konečně dosáhnout svých cílů.
Vyhněte se projevům rivality, pokud se jedná o osobní život. Nejasná komunikace by se mohla snadno proměnit v bezúčelné hašteření. Snažte se změnit postoj a pochopit všechny aspekty sváru dřív, než se z drobnosti stane problém.

Vepř – ročníky 1935,1947,1959,1971,1983,1995,2007

Prasata jsou považována za rodinné tvory. Ačkoli často dělají kariéru, sledují hlavně dlouhodobé cíle. Tito lidé bývají zdatní a úzkostlivě čistotní. Jsou rádi, když se ostatní cítí dobře, takže je přitahují i profese jako lékař či ošetřovatelka. Jiní mohou udělat kariéru v gastronomii. Bez pochybností věří v dobrotu člověka a čekají, až se projeví. Jejich tolerance se zdá být bez hranic. Přátele přijímají, aniž by si všímali jejich chyb, a proto někdy přitahují i ty, kteří mají problémy, nebo stojí na hranici zákona. Prasata by se měla naučit říkat „ne“.

Pozvolné tempo a vytrvalost roku Buvola se dobře hodí k tomu, jak touží Prase věci dělat. Mnohé vyhlídky se v tomto roce ukážou jako solidní.
Můžete udělat hodně pro své štěstí co se týká kariéry a obchodní činnosti. Dost možná že vás práce zcela pohltí. Tento rok je pro vás rokem dobré setby a do budoucna i sklizně.

Sedí vám horoskop starých Číňanů?

Reklama