Chcete studovat, ale chybí vám finanční prostředky? Jste nadaní, ale tělesně postižení? Obraťte se na Nadaci Olgy Havlové...

Dobré vzdělání se v dnešní době stalo synonymem pro kvalitní vstup do života. Jsou však mezi námi i lidé s tělesným postižením či špatnou sociální situací, kteří si tento „luxus“ dovolit nemohou. A právě všem těm, kteří by mohli ztratit svou „startovní čáru“ do života díky nedostatku peněz, přichází na pomoc Fond vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Olga Havlová říkávala: „Kdyby z nadace nezůstalo nic než Fond vzdělání, splnila svůj účel.“

Fond vzdělání dnes patří ke stěžejním a dlouhodobým projektům Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a poskytuje finanční podporu nadaným dětem se zdravotním postižením, nebo dětem ze sociálně slabých rodin a dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Peníze však dávají dětem nejen šanci vystudovat, ale současně jim napomáhají zvýšit jejich sebevědomí a osamostatnit se od rodičů nebo vychovatelů v dětských domovech. Doktorka Milena Černá, ředitelka Výboru, k tomu dodává: „Tím, že jim poskytujeme každý měsíc stipendium na jejich vlastní účet, dáváme jim příležitost hospodařit se získanými prostředky. Současně tím dětem ukazujeme naši důvěru, že peníze použijí rozumným způsobem, i když za nimi nikdo nebude stát a napovídat.“

Podmínky pro získání stipendia

Stipendium určené pro studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole je poskytováno nadaným dětem do 26 let se zdravotním či sociálním handicapem. Uchazeči o něj však musí splňovat i další kritériím.

První a velmi podstatnou podmínkou je dobrý školní prospěch. Studijní průměr nesmí překročit 2,0 a je nutné si jej udržet i po celou dobu vyplácení stipendia. V případě, že dojde k jeho zhoršení, je podpora snížena.

Protože Fond chce podporovat i samostatnost při nakládání s penězi, je jednou ze zásad vyplácení zřízení vlastního bankovního účtu.

Pokud uchazeč splňuje všechny výše uvedené podmínky, musí vyplnit formulář, který je možné nalézt na internetových stránkách www.vdv.cz, a vyplněný jej zaslat na adresu Výboru dobré vůle (P. O. Box 240, 111 21 Praha 1). K samotnému formuláři je nutné doložit také doklad o studiu. Následně je uchazeč pozván na přijímací pohovor, na kterém se osobně setká s představiteli Výboru a zástupci Československé obchodní banky.  Na základě výsledku pohovoru a všech podrobností uvedených ve formuláři je rozhodnuto o poskytnutí stipendia, popřípadě o jeho výši.

Olga Havlová založila Nadaci s cílem pomáhat organizačně a finančně v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení.  Fond vzdělání tento původní záměr naplňuje ve všech směrech. „Každá maturita a promoce je svátkem roku a my společně se studenty zažíváme radost z jejich úspěchu,“ říká Milena Černá.

Reklama