Vondráčková s dětmi

V rámci osvětové kampaně STOP násilí na dětech uděluje Nadace Naše dítě od roku 2005 ocenění pro významné ochránce dětí za mimořádné činy ve prospěch ochrany práv, zdraví a životů našich nejmenších. U příležitosti 16. výročí své činnosti předala nadace v pondělí večer v pražském divadle Minor ceny Zlaté srdce dalším třem osobnostem. Slavnostním večerem provázel moderátor Aleš Cibulka a oceněným zazpívala patronka nadace Helena Vondráčková. Tančily a zazpívaly také talentované děti z Dětského domova v Horním Slavkově.

„Nadace Naše dítě před lety zasvětila cenu Zlaté srdce dílu nestora dětské psychologie Prof. Zdeňku Matějčkovi. Těší nás, že také letošní ročník reprezentují tři velmi významné osobnosti, které ochraně dětí věnovaly převážnou část svého profesního i soukromého života. Je pro ně důležité podporovat rozvoj osobností dětí, jejich zdravý vývoj a chránit děti před všemi formami násilí. To vše je blízké i Nadaci Naše dítě a jejímu poslání. Všech oceněných si vážíme a je nám ctí udělit jim cenu Zlaté srdce,“ říká ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

Cenu Zlaté srdce Nadace Naše dítě obdržela Mgr. Petra Vitoušová

Petra Vitoušová je spoluzakladatelkou a prezidentkou Bílého kruhu bezpečí – občanského sdružení na pomoc obětem trestných činů, kde působí zároveň jako odborná poradkyně se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti kriminality. Petra Vitoušová spoluzaložila Alianci proti domácímu násilí a podílela se na návrhu a prosazení zákona na ochranu před domácím násilím včetně vykázání násilníka z bytu. Tento krok považuje Nadace Naše dítě za obrovský přínos v ochraně dětí. Policie díky novele může od roku 2007 vykázat nebo zakázat vstup násilníkovi do společného bydlení a zabrání tak případnému opakování násilného činu. Za dva roky od zavedení novely zákona bylo ochráněno více než 3 tisíce prokazatelně ohrožených lidí, z toho polovina byly děti, které osobně prožily násilný incident. Petra Vitoušová se dále zabývá publikační činností na téma sociální práce s oběťmi násilí, jednání policistů s obětí trestného činu atd. Bílý kruh bezpečí pod jejím vedením pomáhá dospělým a dětem vyrovnat se s prožitým násilím, následky trestného činu v postavení oběti, svědka nebo nepřímé oběti.

Cenu Zlaté srdce Nadace Naše dítě převzal PhDr. Jaroslav Šturma

Jaroslav Šturma je ředitelem Dětského centra Paprsek a předsedou Českomoravské psychologické společnosti. Více než 30 let se zabývá dětskou klinickou a poradenskou psychologií a diagnostikou.

Věnuje se rozvoji nových forem péče o děti zdravotně a mentálně postižené či s kombinovanými vadami. S týmem spolupracovníků založil Dětské centrum Paprsek pro handicapované děti a stal se jeho ředitelem. Čtyři střediska Dětského centra Paprsek poskytují péči dětem převážně s kombinovaným postižením formou denního pobytu a chráněného bydlení. Péče je zaměřena na podporu celé rodiny. Všechna střediska nabízejí konzultace s psychology, logopedy, fyzioterapeuty a dalšími odborníky. Jaroslav Šturma společně s manželkou vychovával pět dětí a do pěstounské péče přijal další děti se zdravotním handicapem. Je propagátorem tzv. terapie pevným objetím, která napomáhá sblížení rodičů s jejich dětmi a zároveň chrání děti před fyzickými tresty.

Cena Zlaté srdce Nadace Naše dítě byla udělena PhDr. Jiřině Prekopové

Jiřina Prekopová je uznávanou dětskou psycholožkou a zakladatelkou terapie pevným objetím. Na základě přejatých odborných poznatků a z vlastních zkušeností vyvinula metodu zvanou „Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové". Jedná se o strukturovanou léčebnou metodu, jejímž cílem je obnova lásky v rodinných vztazích. Povzbuzuje matky a otce k pozitivnímu přístupu ke svému rodičovskému poslání. Nabádá je, aby místo fyzického trestu své dítě v době konfliktu pevně chytili, a dali mu pocítit, co se v nich odehrává. Myšlenku pevného objetí rozšiřuje Jiřina Prekopová po celém světě formou přednášek, seminářů a kursů. Instituty Jiřiny Prekopové byly založeny v Německu, Rakousku a v Mexiku. Je autorkou řady odborných článků a knih, z nichž některé jsou přeloženy do 16 jazyků a staly se bestsellery. V Česku vyšly knihy „Malý tyran", „Neklidné děti", „Když dítě nechce spát", „Jak být dobrým rodičem" a řada dalších. Nadace Naše dítě se rozhodla udělit doktorce Jiřině Prekopové mimořádnou cenu Zlaté srdce za její dlouholetou odbornou činnost v oblasti duševního vývoje dětí a zároveň u příležitosti jejích 80. narozenin.

zlaté srdce

V minulých letech cenu Zlaté srdce od Nadace Naše dítě převzala také JUDr. Marie Vodičková, zakladatelka a předsedkyně Fondu ohrožených dětí, které pod jejím vedením provozuje v ČR zařízení Klokánek pro ohrožené děti. Držitelem ceny Zlaté srdce je také zakladatel baby boxů na záchranu odložených dětí pan Ludvík Hess a ředitelka stacionáře AKORD Praha pro handicapované děti paní Irena Dušková. Držitelem tohoto ocenění je také zachránce dvou krutě týraných chlapců z Kuřimi, pan Eduard Trdý, který o děsivém zacházení s dětmi informoval policii a bratrům zachránil život. Mimořádné Zlaté srdce udělila nadace pořadu Pošta pro tebe České televize za pomoc dětem z dětských domovů nalézt jejich biologickou rodinu.

Reklama