Nadace Eurotel zahájila svoji činnost v květnu 2002 jako samostatná nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je společnost Eurotel. Nadace si dala za cíl dlouhodobou podporu neziskových a filantropických projektů, finanční podporu projektů zaměřených na děti a mládež v ČR, pomoc organizacím v neziskovém sektoru zaměřeným na oblast péče o děti a mládež, stejně jako motivaci společnosti a jedinců k podpoře aktivitě zaměřených na děti a mládež.
Společnost Eurotel tímto způsobem pomáhá jak dětem se sociálním či zdravotním handicapem, tak dětem s mimořádným nadáním v oblasti umění, sportu a podobně. Činnost Nadace Eurotel směřuje také do sféry volného času dětí a mládeže s cílem podpořit kvalitní a zajímavé projekty.
Za loňský rok rozdělila Nadace Eurotel prostřednictvím grantového programu v osmi regionech České republiky 9,6 miliónu korun, v každém regionu se jednalo celkem o pět projektů. Navíc nadace udělila zvláštní cenu v hodnotě jeden milión korun projektu s výjimečným posláním, a to středisku pro rehabilitaci dětí a mládeže se zdravotním postižením Borůvka z Borovan v jižních Čechách. Díky finanční podpoře zajistí středisko pobyty těžce handicapovaným dětem a odlehčí tak jejich vytíženým rodičům.
Nejvýraznější podíl přihlášených žádostí o grant tvořily projekty zaměřené na oblast označenou jako „Sociální a zdravotní znevýhodnění“, největší zájem o granty projevila v loňském roce občanská sdružení. Celkem bylo v roce 2002 podpořeno 40 projektů, tedy bylo uspokojeno více než 12% předložených žadatelů.
Osm projektů z celé republiky získalo grant ve výši 450 000 korun. Tato finanční částka například pomůže dětskému stacionáři s denní péčí pro těžce postižené děti, jež nezvládají pobyt ve školním kolektivu. Projekt do grantového řízení zaslala Diakonie sboru Církve bratrské z Prahy 3. Ve středních Čechách zvítězil projekt Q-klubu AMAVET z Příbrami na podporu mladých talentů v oblasti techniky, který je otevřen také handicapovaným dětem. V Ústí nad Labem byl nejvíce oceněn projekt s názvem „Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením do škol, školských a sociálních zařízení“, který předložila společnost Arkadie. Sdružení Ledovec z Plzně zase použije zmíněnou částku na zajištění provozu terapeutického střediska, v němž dochází k vzájemnému prolínání světů zdravých lidí a lidí se zdravotním handicapem. Sdružení se zaměřuje na kulturní aktivity, řemeslnou činnost a práci s hospodářskými zvířaty. Ve východních Čechách zabodoval projekt „Těšíme se do školy“ obecně prospěšné společnosti Pomocná škola NONA z Nového Města nad Metují. Hlavní grant v jižních Čechách získal projekt s názvem „Já jsem já“ od Sdružení volnočasových a terapeutických aktivit KAŇKA z Tábora, které integruje postižené a zdravé děti. Na jižní Moravě zvítězil projekt „Zajištění speciálně cvičených psů pro děti trvale upoutané na vozíček“ občanského sdružení Pes pomůže z Horažďovic. Pes dítěti pomáhá vykonávat každodenní činnosti a stát se tak soběstačným. Diakonie ČCE z Ostravy získala 450 000 korun na realizaci projektu „Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Foibé“, který poskytuje rehabilitační, vzdělávací a výchovné služby dětem a mládeži ve věku od 3 do 26 let.

Více informací naleznete na www.nadace-eurotel.cz .
Reklama