Letos již počtvrté rozdělila Nadace Eurotel finanční granty nestátním neziskovým organizacím, které pomáhají zlepšit život znevýhodněným dětem. V Praze a Středočeském kraji bylo rozděleno celkem dva miliony pět set tisíc korun. V rámci celé České republiky udělila Nadace Eurotel 10 milionů korun.

 

 

Čtvrtý ročník programu Regionálních grantů byl vyhlášen letos v dubnu a přihlásilo se do něj celkem 240 nestátních neziskových organizací, které realizují projekty na podporu znevýhodněných dětí a mládeže. V Praze a Středočeském kraji se letos přihlásilo celkem 72 organizací. Vítězem v kategorii Velkorozpočtových projektů se v Praze stal projekt organizace APLA Praha – Asociace pomáhající lidem s autismem s názvem Podej mi ruku, ať nejsem sám, který získal nejvyšší částku 400 tisíc korun. Získaný grant bude využit na náklady spojené s osobní asistencí, nákup speciálních pomůcek, hraček a dopravu na pobytové akce. Ve Středočeském kraji získal nejvyšší grant v hodnotě 400 tisíc korun projekt Občanského sdružení Přístav s názvem Ucelená rehabilitační péče. Získaný grant bude využit na částečné pokrytí nákladů na zařazení nových potřebných terapií pro děti.

 

„Získávat finanční prostředky na osobní asistenci je pro neziskové organizace bohužel stále velmi obtížné. Přitom se bezpochyby jedná o jednu z nejefektivnějších služeb, která dětem s postižením umožní zapojovat se do běžného života a být v  kontaktu s ostatními vrstevníky,“ uvedla Jitka Volková, manažerka Nadace Eurotel. „Jsem proto velmi ráda, že nejvyšší grant v Praze získala asociace APLA Praha, která nejen prostřednictvím osobní asistence pomáhá dětem s autismem prožít radostnější život,“ dodala Volková.

 

Změnou oproti předcházejícím ročníkům je nové rozčlenění spojených krajů. Toto nové uspořádání umožnilo rovnoměrněji rozdělit finanční prostředky do oblastí, kde je tradičně největší množství žádostí o finanční podporu. Projekty v každém regionu hodnotila pětičlenná regionální rada, složená z místních odborníků a dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Eurotel. Rada vybrala prvních deset postupujících kandidátů, jejichž projekty byly následně posouzeny ještě nezávislými odborníky na problematiku dětí a mládeže. V každé kategorii byly po dalším zhodnocení vybrány vítězné projekty. Dvěma úspěšným Malorozpočtovým projektům byly uděleny granty v hodnotě 100 a 50 tisíc korun. Velkorozpočtovým pak nadační příspěvky ve výši 400, 350 a 300 tisíc korun (seznam projektů naleznete v příloze).

 

Již tradičně vyhlásila Nadace Eurotel také Cenu veřejnosti. V každém z osmi regionů bylo v září představeno šest semifinálových Velkorozpočtových projektů, ze kterých veřejnost pomocí SMS a hlasování v Denících Bohemia a Moravia zvolila ten, jenž považovala za nejpotřebnější. Díky zájmu hlasujících osm organizací z celé České republiky získá 50 tisíc korun. V Praze získal nejvíce hlasů projekt Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – Strukturované volnočasové a edukační aktivity dětí a mládeže zneužívající návykové látky v DaDDc a ve Středočeském kraji byl veřejností nejvíce podpořen projekt „Celý rok v pohybu“ neziskové organizace Diakonie CČE – středisko Marta.

 

Více na www.nadace-eurotel.cz

Reklama