d1.jpg
Foto: Petr Klapper

Vedle tradičních vystavovatelů z oblasti rostlinné a živočišné výroby či zemědělské techniky letos program obohatí unikátní interaktivní expozice Svět bez kouře. Její část je věnována i tabáku jako kulturní plodině. Expozice, která má podobu laboratoře virtuálního vědce profesora Dohořela, však především ukazuje na škodlivost cigaretového kouře a zároveň přináší informace o bezdýmných řešeních. Využívá k tomu nejmodernější technologie a originální interaktivní prvky. Svět bez kouře je iniciativa společnosti Philip Morris, která touto interaktivní edukativní formou představuje svou vizi světa bez kouře. Expozici najdou návštěvníci Země živitelky poblíž Brány sever.

d6.jpg
Foto: Petr Klapper

Pro řadu návštěvníků výstavy Země živitelky budou jistě zajímavé informace o tabáku jako významné užitkové plodině. Dozví se nejen o historii jejího pěstování, ale také například že nikotin, který není bez rizika, není ani hlavní příčinou nemocí spojených s kouřením, se vyskytuje ve většině druhů rostlin z čeledi lilkovitých. Vedle tabáku ho tak v malém množství najdeme v dalších příbuzných rostlinách, které běžně pěstujeme – jako jsou lilek, brambory a rajčata.

62ebaa08bb936blobid0.jpg
Foto: Petr Klapper

Vedle rostliny tabáku se dospělí návštěvníci ve Světě bez kouře potkají především s virtuální postavou profesora Dohořela, která je celou expozici provází. A potkat se s ním mohou doslova, protože tato fiktivní postava je vytvořena pomocí technologie motion capture, při níž se zaznamenává pohyb těla a hlavy člověka včetně jeho mimiky. Takto vytvořený záznam se přenese na předem vytvořený digitální model, který následně ožívá. Jde o podobnou technologii, jaká se používá ve velkých hollywoodských filmech, například Star Wars a Pán prstenů, nebo při vytváření virtuálních avatarů skupiny ABBA pro její londýnské koncerty. Návštěvníci, kteří přijdou na Zemi živitelku ve dnech 26. – 27. srpna, tak budou mít možnost s animovanou postavou profesora Dohořela i živě hovořit.

62ebaa08d2490blobid1.jpg
Foto: Petr Klapper

Laboratoř Světa bez kouře je vybavená LCD obrazovkami s videi, holografickými boxy a digitálními rentgeny, které návštěvníkům umožňují skenovat jednotlivé objekty. Právě těmito technologiemi je návštěvníkům demonstrována problematika škodlivosti cigaretového kouře a zároveň jsou zde představeny méně škodlivé bezdýmné alternativy. Digitální rentgeny poukazují na rozdíly mezi zařízením na zahřívání tabáku a elektronickou cigaretou. Při posouvání jejích obrazovek po celé délce modelů je naopak možné vidět, jak bezdýmné alternativy fungují. Bezdýmná řešení jsou v laboratoři představena pomocí samostatných holoboxů. Objekt umístěný za displejem je doplněn interaktivním videem a vyvolává tak pocit podobný rozšířené realitě. Navíc jsou v laboratoři také k vyzkoušení virtuální brýle s interaktivním kvízem a přístroj na měření oxidu uhelnatého v dechu.


62ebaa090f75bblobid2.jpg
Foto: Petr Klapper

„Věříme, že každý dospělý kuřák má právo na přístup k vědecky podloženým informacím o bezdýmných alternativách, které jsou pro jeho zdraví oproti klasickým cigaretám prokazatelně lepší volbou. Proto jsme ve snaze informovat širší veřejnost o výsledcích vědeckého pokroku na tomto poli představili iniciativu Svět bez kouře. Jejím prostřednictvím se snažíme dospělým českým kuřákům názorně vysvětlit rozdíl mezi hořením a zahříváním, co s sebou hoření přináší a proč nastal čas zvážit lepší alternativy. Nejmodernější technologie 21. století nám dnes tuto šanci dávají a jsem ráda, že tuto příležitost tak budou mít i návštěvníci letošní Země živitelky,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

d2.jpg
Foto: Petr Klapper

Se Světem bez kouře a profesorem Dohořelem se lze seznámit také na www.svetbezkoure.cz.
62ebaa276aed7obrazek.png

Reklama