29. září 1938 ustoupilo Československo mnichovskému diktátu a vydalo Sudety. Období, které následovalo, bývá nazýváno druhá republika. Na území Československa v okleštěných hranicích žilo kolem 6,5 milionu lidí. Mnichov byl pro Hitlera ovšem jen prvním krokem…

 

Propaganda

V Německu se po Mnichovu pustila do práce nacistická propaganda a obyvatelstvo bylo neustále bombardováno správami a nespravedlnostech, které jsou páchány na Němcích žijících dosud na území Československa. Pražský rozhlas se pokoušel marně kontrovat vysíláním v němčině – Goebbelsova propaganda byla mnohem účinnější. Němci se v Čechách dopouštěli cílených provokací a ne vždy marně – sice zdaleka netekly proudy německé krve, jak tvrdil Goebbels, ale ke konfliktům docházelo.

 

Slovenský stát

V poledne 14. března 1939 odhlasoval slovenský sněm v Bratislavě vytvoření samostatného slovenského státu a téhož dne zaslalo Maďarsko do Prahy žádost o vyklizení Podkarpatské Rusi. Prezident Hácha dostal a přijal pozvání do Berlína na schůzku s Hitlerem. Část českých Židů uprchla ze země – někteří si naneštěstí za své nové útočiště zvolili Polsko. A německá vojska se dala do pohybu.

 

 

Osudný podpis?

Ne všichni Češi se vzdali bez boje – k ostrým střetům došlo například v Místku. Přesto bylo již ráno 15. března prakticky celé území Čech ovládáno Němci. Fyzicky vyčerpaný, nemocný a zlomený Hácha podlehl v Berlíně nátlaku a výhrůžkám bombardováním Prahy a podepsal dokument, v němž požádal Říši o vojenskou ochranu Čech a Moravy. Okupaci už zabránit nemohl, dodal jí tak však z hlediska mezinárodního práva zdání legitimity.

 

Trestuhodná nepřipravenost
15. března 1939 se po třetí hodině ranní sešla vláda. Ministerský předseda Rudolf Beran a ministr obrany generál Syrový se předtím telefonicky spojili s Háchou, a ten je informoval o Hitlerově úmyslu. Vzácnou prozíravost projevil ministr školství a národní osvěty Jan Kapras, který okamžitě nařídil svým podřízeným likvidaci citlivých materiálů. V ostatních resortech se však nic takového nekonalo – nic nebylo připraveno, přes zjevné ohrožení se nikdo rizikem okupace nezabýval. Němcům tak padla do rukou většina tajné dokumentace, kódů, seznamů, depeší… A nejednoho člověka to stálo život.

 

Spolupracujte

Po páté hodině ranní bylo v rozhlase hlášeno, že německá vojska vstupují do Čech na žádost prezidenta Háchy. České armádě bylo ministerstvem obrany přikázáno, aby spolupracovala. A ti, kteří v předchozích letech a měsících prosazovali nacistické postoje, ale i ti, kteří si prostě chtěli přihřát svou polívčičku, se pustili do rabování, násilí a vražd. Nejen na židovském obyvatelstvu. První úmrtí byla ještě označována za sebevraždy…

 

Dně 16. března 1939 byl oficiálně vyhlášen vznik Protektorátu Čechy a Morava. Začalo šest let násilí, útisku, hrdinství i kolaborace, šest let, v nichž byl v koncentračních táborech málem vyhlazen jeden národ – roky, o kterých se říká, že v nich druhý národ – Češi – definitivně zaprodal svou hrdost…

 

Věděla jste, kdy došlo ke vzniku Protektorátu? Co si myslíte o Háchovi? Měl tenkrát odmítnout podepsat? Měli se Češi bránit? Zlomila okupace skutečně jejich národní hrdost? Nebo nikdy žádnou neměli?

Reklama