Máte mateřské znaménko, často se vystavujete slunečnímu záření nebo chodíte do solárka? Pak jistě víte o stále hrozícím riziku vzniku rakoviny kůže. Za pár dní dostanete možnost vyšetření kůže zdarma a bez objednání.

Letos již potřetí po velkém úspěchu minulých ročníků postaví dermatologové z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením doktora Petra Arenbergera, v dolní části Václavského náměstí na Můstku speciálně upravený lékařský stan. Ve dnech 27. a 28. 4. 2008 zde budou lékaři zdarma vyšetřovat kůži návštěvníků a zaměří se především na výskyt kožních nádorů. Jedná se o preventivní vyšetření, které nepodléhá regulačnímu poplatku. Ani použití digitálního dermatoskopu se v těchto dvou dnech nehradí, tedy vyšetření ve stanu je bezplatné.

Vzhledem k velkému zájmu rodičů s dětmi o toto vyšetření bude letos opět vyhrazena jedna ordinace pouze dětským pacientům. To zkrátí čekání této věkové skupiny na prohlídku. Letos bude nově zřízena i bezbariérová ordinace tak, aby vyšetření bylo umožněno opravdu všem. Každý z návštěvníků navíc dostane informační brožurku k této problematice. Akce je součástí tradičních jarních „protimelanomových“ aktivit pořádaných celoevropsky.

Lepší než v nemocnici

V minulém roce projevilo zájem o kontrolu své kůže ve stanu neočekávaně velké množství lidí. Během 2 dnů se podařilo vyšetřit celkem 1267 lidí, z toho 155 dětí . U těchto příchozích diagnostikovali lékaři klinickým vyšetřením, optickým a digitálním dermatoskopem (přístroj používaný při vyšetření pigmentových znamének) 36 bazaliomů, 3 spinaliomy a 15 melanomů. Je to vysoký záchyt, který přesahuje běžný výskyt melanomu v populaci více než 80krát.

Z průzkumu, který provedli techničtí pracovníci stanu, vyplynulo, že zájemci o vyšetření se při tomto způsobu vyhledávání rizikových pacientů oprostí od zábran spojených s návštěvou nemocnice nebo lékařské ordinace. Zdá se, že tento přístup je z psychologického hlediska pro preventivní screeningové akce vhodný, protože lékař z pohledu pacienta nezůstává sedět v bezpečí za hradbami své nemocnice nebo ordinace, ale prolomí pomyslnou bariéru a přiblíží se nejen svým přístupem, ale i fyzicky do prostředí, které je pacientovi bližší.

Stovky obětí každý rok

Melanomem (tj. zhoubný nádor kůže) u nás každoročně onemocní 1500 lidí a pětina tohoto počtu na něj zemře. Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. Nejvíce přibývá melanomů ve skupině mužů nad 50 let, kteří podle statistik podceňují riziko kožní rakoviny. V minulých letech byla ve skupině pacientů s melanomem čtvrtina lidí mladších 40 let.

Tato čísla přiměla odborníky k tomu, aby se zaměřili na tyto dvě věkové kategorie. Starším mužům bude zdůrazňována nezbytnost používat ochranné prostředky proti slunci a nutnost pravidelných vyšetření u kožního lékaře. Mladší generaci by měla oslovit se svým projektem „Prevence je léčba“ moderátorka a modelka Diana Kobzanová, která se stala tváří letošního Stanu proti melanomu a na svém příkladu demonstruje nutnost preventivních vyšetření kůže.

Hrozí vznik melanomu i vám?

Každý z nás má v průměru 5–10 pigmentových mateřských znamének. Kdybychom chtěli preventivně všechna alespoň jednou ročně vyšetřit všem obyvatelům České republiky, jednalo by se o vyšetření 50–100 milionů znamének za rok a takovou službu zatím není v lidských silách poskytnout. Proto lze toto vyšetření doporučit všem, kteří patří do rizikové skupiny.

Rizikovou skupinou jsou jedinci:

  • s nízkým fototypem, svůj fototyp si můžete otestovat na webových stránkách projektu
  • s větším množstvím mateřských znamének – více než 50
  • u jejichž příbuzných se melanom vyskytl
  • kteří se v dětství spálili
  • pravidelně trávící dovolenou u jižních moří nebo blízko rovníku
  • s nově vzniklým nebo měnícím se pigmentovým znaménkem

Nejen ti, kteří jednoznačně patří do některé z těchto skupin a vědí, že mají na kontroly znamének chodit alespoň jedenkrát ročně, ale i my všichni ostatní bychom měli alespoň jednou navštívit kožního lékaře, který posoudí, zda jsou na naší kůži znaménka, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Reklama