Dobrý den, ženy-in!

Zasílám tip na výlet do Krušných hor.
Naším dalším místem je rozhledna Růžový vrch v obci Hora Sv. Kateřiny, která je příhraniční obcí s Německem.
Abych přiblížila cestu i neznalcům těchto horských vísek, tak výchozí bod je Litvínov nebo Most, dále směr Horní Jiřetín (toť víska, na kterou si brousí zuby Mostecká uhelná) a dále pořád do kopce. Na Nové Vsi v Horách, kterou budete projíždět, je muzeum, které také můžete navštívit. Z obce Nová Ves pokračujete směr Hora Sv. Kateřiny.

malé pískle


Další info na www.horasvatekateriny.cz


Díky Pískleti za tip. Pěkná klasická rozhlednička! Přikládám ještě nějaké doplňující informace z netu:

Na východním okraji horní části Hory Svaté Kateřiny se zdvihá již z dálky viditelný kopec - Růžový vrch (729 m). Na jeho vrcholu stojí zrekonstruovaná dominanta obce - 20 metrů vysoká kamenná rozhledna.
Na přelomu 19. a 20. století, kdy se v Krušných horách začala pomalu rozvíjet turistika, se místní okrašlovací spolek rozhodl, že na návrší na okraji obce postaví rozhlednu, která by do horského městečka mohla přilákat výletníky. Myšlenka se prý zrodila v roce 1898 v souvislosti s oslavami padesátiletého panovnického jubilea, což se promítlo i do jména budoucí stavby. Rozhledna císaře Františka Josefa se stavěla dva roky a slavnostního otevření se dočkala 17. srpna 1902. Kromě šestnáctimetrové válcové věže patřila k turistickém areálu na okraji městečka i velká výletní restaurace, později pojmenovaná Koliba a dnes sloužící také jako turistická ubytovna.

Po roce 1918 byla stavba přejmenována na Jahnovu rozhlednu (německy Jahnwarte) - podle Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852), zakladatele a průkopníka německého tělovýchovného a sportovního hnutí. Úpravou také prošla vyhlídková plošina, na níž přibyla prosklená dřevěná nástavba. Ta vzala za své při celkové rekonstrukci, kterou v 80. letech 20. století provedla jistá polská firma. Její jméno, napsané na omítce po celém obvodě velkými písmeny, dlouho hyzdilo historický vzhled věže. Rozhledna byla navíc pro špatný stav schodiště dlouhodobě nepřístupná.

V roce 2001 začala její rozsáhlá rekonstrukce. Bylo zpevněno, očištěno a vyspárováno původní obvodové zdivo, vnitřní zdi byly zpevněny torkretovou omítkou a staženy drátěnými sítěmi. V listopadu 2001 byla pomocí jeřábu na vrchol vyzdvižena dřevěná nástavba vyztužená ocelovými nosníky. Po generální opravě získala rozhledna novou, esteticky zdařilou podobu kamenné horské věže se stylovou prosklenou vyhlídkovou lucernou a nové jméno Hláska. Okolo paty věže vznikla dřevěná přístavba sloužící jako neobvyklé výstavní prostory. Veřejnosti byla rozhledna po více než dvaceti letech zpřístupněna 22. června 2002. Jejího slavnostního vysvěcení se zúčastnili mj. hlava české pravoslavné církve Vladyka Kryštof, katolický kněz z nedalekého Českého Jiřetína a evangelická farářka ze sousedního německé vsi Deutschneudorfu. Po slavnostním přestřihnutí pásky starostkou Hory Svaté Kateřiny Evou Horákovou bylo možné pokochat se výhledem na okolí obce. Náklady na rekonstrukci v celkové výši 1,46 miliónu korun ze dvou třetin pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj a příspěvek Evropské unie z programu Phare. Zbytek uhradila obec. Na rozhledně je umístěn dalekohled a webová kamera, která přenáší aktuální záběry kateřinského okolí.