5e0f1f0761c69image.pngTříkrálová sbírka probíhá v Česku od prvního do čtrnáctého ledna a letos slaví už dvacátého výročí konání. Jde o akci pod záštitou Charity Česká republika. Po Česku se podle organizátorů pohybuje asi 24 tisíc skupinek, většinou je tvoří děti koledníci a jejich dospělý doprovod. Loni se vybralo téměř 32 milionů korun a za celou historii sbírky se částka blíží k jedné a půl miliardě. Aby byla tato hranici pokořena, budou muset koledníci vybrat alespoň tolik peněz jako loni.

Kromě pravých koledníků ovšem do ulic vyráží i mnoho podvodníků, který chtějí sbírku využít k vlastnímu obohacení. Než tedy někomu svěříte své peníze, zkontrolujte si, zda je vybírá opravdu za českou Charitu. Ověřit si to můžete několika způsoby. Koledníka poznáte podle kasičky, na které je logo Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování, na průkazce jsou podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

5e0f1eb930853image.png

Podvodníci se ovšem nemusejí vydávat ani za tři krále. Mohou vás oslovit se žádostí na příspěvek na jinou veřejnou sbírku. Pokud vás někdo osloví, požádejte ho, aby vám předložil příslušné doklady. Měl by vám ukázat kopii osvědčení příslušného krajského úřadu nebo magistrátu hlavního města, které potvrzuje, že sbírka byla nahlášena a povolena. Daná osoba by u sebe měla mít i plnou moc od pořadatele sbírky s nacionály pověření osoby a údaje o právnické osobě, která je pořadatelem sbírky. Kromě toho by měl výběrčí být schopný vysvětlit, kam přesně vybrané peníze půjdou, osvětlit činnost dané organizace a zprostředkovat kontaktní údaje.

Foto: Profimedia, Charita ČR

Reklama