Svatý Jiří je asi nejznámějším mučedníkem. Patrně se narodil ve 3. století v Kappadokii. Byl vysokým důstojníkem římských legií. Nechal se ovšem pokřtít a stal se křesťanem, což kdosi neprodleně udal. Jiří byl ihned uvězněn a přesvědčován, aby se své víry vzdal. Když na to nepřistoupil, byl jako každý tehdy přistižený křesťan mučen a odsouzen k smrti. Podle pověsti mučení, jako například drásání těla hřeby a podobně, přestál Jiří bez zranění.  Těsně před popravou Jiří prosil Boha, aby každému, kdo požádá o jeho pomoc, bylo vyhověno. Hlasem shůry byl pak ujištěn, že se tak stane.

 

U nás jsou svatojiřské tradice doloženy už v roce 830.

Svatý Jiří je patronem celé Anglie, rytířských řádů, také horníků, sedlářů, kovářů a bednářů a hlavně rolníků.  

 

Jméno Jiří se skládá ze slov geos=země a orge=stavět. Také jméno Geórgos je řeckého původu; je složeno z =země, ergon=práce a vykládá se jako zemědělec či rolník.

 

Svatý Jiří - je symbolem statečnosti a zmužilosti. Chrání vždy bezbranného. Ztělesňuje vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem.

 

Jak to byl s drakem?

Podle legendy Jiří přišel jednou v Libyi do města, kde v jezeře bydlel zlý drak, který trápil obyvatele blízkého města. Ti mu přinášeli lidské oběti, určené losem. Jednou los padl na jedinou královu dceru. Ta již byla vedena k jezeru, když jel právě Jiří kolem. Jiří draka zabil a zachránil tak dívku i město.

O tom, co symbolizuje legendárního draka, se dodnes vedou diskuze.

 

V každém případě pozor, až budete dnes okouzleni pěkným počasím posedávat po mezích, protože: Na Svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

 

Reklama