Zajímáte se o své zdraví? Chcete mít své zdraví pokud možno pod kontrolou? Pak nezanedbávejte prevenci, kterou doporučují odborníci. Na toto téma jsme pro vás připravili zajímavý rozhovor. Děkujeme za odpovědi MUDr. Borku Sehnalovi, primáři Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce.

Zabýváme se tématem rakoviny pohlavních orgánů žen. Jaká je v současné době bilance těchto onemocnění – myslíme tím rakovinu prsu, děložního čípku, rakovinu vaječníků. Který druh onemocnění ohrožuje ženy nejčastěji?

cancer

Pořadí výskytu zhoubných nádorů ženských orgánů:

1) nejvíce je rakoviny prsu (dvojnásobný nárůst za posledních 25-30 let) – v roce 2011 celkem 123 nových onemocnění rakoviny prsu na 100 000 žen (viz odkazy z databáze  www.svod.cz)

Zdroj: http://www.svod.cz/analyse.php?modul=incmor#

Zdroj http://www.svod.cz/graph/?sessid=csvcjkbsn105vr3i9uk2k0hv37&typ=incmor&diag=C50&pohl=z&kraj=&vek_od=1&vek_do=18&zobrazeni=table&incidence=1&mortalita=1&mi=0&vypocet=c&obdobi_od=1977&obdobi_do=2011&stadium=&t=&n=&m=&pt=&pn=&pm=&t=&n=&zije=&umrti=&lecba=

2) rakovina děložní sliznice a děložního těla – v roce 2011 celkem 37 nových onemocnění rakoviny na 100 000 žen (viz odkazy)

Zdroj http://www.svod.cz/analyse.php?modul=incmor#

3) rakovina vaječníků – v posledních v posledních letech asi 20 nových onemocnění rakoviny vaječníku na 100 000 žen, dříve až 24 nových onemocnění rakoviny vaječníku na 100 000 žen (viz odkazy)

dříve až 24 nových onemocnění rakoviny vaječníku na 100 000 žen (viz odkazy)

Zdroj http://www.svod.cz/analyse.php?modul=incmor#

4) rakovina děložního hrdla (čípku) v posledních letech asi 19-20 nových onemocnění rakoviny čípku na 100 000 žen (viz odkazy)

Zdroj http://www.svod.cz/analyse.php?modul=incmor#

5) rakovina vulvy – kůže zevního genitálu – asi 3 nová onemocnění rakoviny na 100 000 žen za rok

6) rakovina pochvy – asi 1 nové onemocnění rakoviny na 100 000 žen za rok

Jaká je prevence rakoviny – vidíte jednoznačně základ prevence v preventivních prohlídkách?

Nejvíce preventabilní je rakovina děložního hrdla – v rámci preventivních gynekologických prohlídek se vyhledávají předrakovinnové stavy, které se odstraňují seříznutím malé části děložního čípku - konizací (tzv. sekundární prevence). Primární prevence proti rakovině děložního čípku je očkování proti HPV.

U prsu se v rámci sekundární prevence pomocí mamografie vyhledávají počáteční stadia rakoviny, které lze léčit.

Jakou s tím máte jako odborník zkušenost – využívají ženy této možnosti, jsou zodpovědné?
V ČR je nízká účast žen na preventivních prohlídkách – zvláště u těch, které již porodily a nepotřebují antikoncepci.

Kde vidíte rezervy? Co by se mělo podle vašeho názoru změnit?
Asi osvěta, zvací dopisy, event. finanční postihy v rámci platby za zdravotní péči u těch, kteří na preventivní prohlídky nechodí.

U rakoviny děložního čípku bude základem prevence nejspíš očkování, že?
Ano, viz výše. Očkování je tzv. primární prevence = zábrana kontaktu s vyvolávacím činitelem. Sekundární prevence = vyhledávání předrakovinnových stavů nebo počátečních stadií rakoviny, které jsou léčitelné.

Odborníci uvádí, že pozitivní vliv na výskyt rakoviny vaječníků má antikoncepce. Jak to vidíte vy?
Ano, je to pravděpodobné. Počet nově vzniklých onemocnění rakoviny vaječníků ročně se snížil, avšak počet všech žen mající rakovinu vaječníku se zvýšil (=delší doba přežití u žen s rakovinou).  Masivní a několikaleté užívání hormonální antikoncepce v populaci je logickým vysvětlením.

Dá se říci, že ženy, které berou antikoncepci, jsou tím částečně chráněny před rakovinou vaječníků?
Ano. Několikaleté (minimálně 5leté) užívání antikoncepce již statisticky snižuje pravděpodobnost výskytu rakoviny vaječníku.

Dotazy zodpověděl:
MUDr. Borek Sehnal
, primář Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce

Reklama