Ilustrační fotografie: Shutterstock

Anketní otázka zněla: Jakou podobu bude mít pololetní vysvědčení na vaší škole?

  • 91 % ředitelů škol vybralo odpověď, že stejnou jako v loňském roce.
  • 8 % ředitelů škol zvolilo odpověď, že škola přešla z klasifikace na kombinaci známek a slovního hodnocení.
  • 1 % ředitelů škol vybralo možnost, že škola přešla ze slovního hodnocení na známky.
  • 0 % ředitelů škol zvolilo možnost, že škola přešla ze známek na slovní hodnocení.

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory, který mimo jiné vede kurzy pro učitele k tématu Hodnocení:

„Nedává žádný smysl měnit žákům na poslední chvíli způsob hodnocení na vysvědčení, jak doporučil ministr školství Robert Plaga ředitelům škol na přelomu roku," upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Žáci, učitelé i rodiče jsou zvyklí na stávající způsob hodnocení a náhlá změna může být spíše kontraproduktivní, protože je bude zbytečně stresovat,“ dodává.

Doporučuji učitelům, aby v souvislosti s ukončením pololetí vybídli své žáky, zda by si nechtěli zkusit napsat sebehodnocení, v němž zhodnotí, co se jim dařilo v době distanční výuky, co se jim nedařilo a proč i co mohou sami udělat pro zlepšení v následujícím pololetí,“ říká Radek Sárközi a dodává, „toto sebehodnocení by ale rozhodně nemělo být oficiální součástí vysvědčení, spíše by mělo jít o neformální aktivitu v rámci informativního hodnocení.“

Reklama