Nic nemilují politici tolik jako otevírání velkých staveb – přehrad, továren, dálnic... Jenže především se stavbou těch posledních je problém. Taková dálnice totiž chtě nechtě vede přes řadu soukromých pozemků. A ne každý ve jménu veřejného zájmu dobrovolně opustí domek po rodičích a odstěhuje se kdoví kam. A tak stavbu každé dálnice předcházejí zdlouhavá jednání o výkupu pozemků a rozsáhlé spekulace s nimi. A stavba se odkládá a odkládá...

Stavět lze hned
Právě neustálé průtahy s výkupem pozemků, brzdící stavbu dálnic, které u sousedů potřebují jako sůl, přiměly slovenský parlament, aby schválil nový zákon o vyvlastnění pozemků ve státním zájmu. Právní norma, která prý vznikla přímo na Ficovu objednávku, umožňuje zahájit stavbu ještě před tím, než je pozemek odkoupen. K vyřešené majetkoprávních vztahů musí dojít až do kolaudace a dálnici lze přitom zprovoznit ještě před kolaudací. A pokud náhodou majitel s prodejem nesouhlasí, nastupuje vyvlastnění. Zákon sice zatím platí jen pro přesně určené úseky plánované dálnice, ale jestli se osvědčí...

Dohadují se a žalují
Zákon o vyvlastnění samozřejmě existuje i v České republice – aby však mohlo k vyvlastnění dojít, musí být vyčerpány veškeré další možnosti získání pozemku. A tak se jednání táhnou a táhnou... Proti vyvlastnění pak může majitel ještě podat žalobu a proces se opět prodlouží. Právě zrušení odkladného účinku žaloby proti vyvlastnění navrhovali někteří poslanci, vláda však myšlenku na zpřísnění zákona o vyvlastnění smetla ze stolu.

Kritici slovenského zákona tvrdí, že je protiústavní a je krokem zpět k totalitním praktikám. Pravděpodobně ho proto bude posuzovat Ústavní soud. Zastánci však argumentují tím, že dálnice Slovensko potřebuje. A je pravděpodobné, že většina obyvatel nový zákon uvítá – dálnice totiž prospějí řadě lidí, kdežto vyvlastnění postihne jen hrstku.

Co si o slovenské verzi zákona myslíte Vy? Je to krok správným směrem? Měla by podobná norma vzniknout i v ČR, aby nemohl jednotlivec dlouhodobě zablokovat veřejně prospěšnou stavbu? Nebo se jedná o nepřípustný zásah do vlastnického práva?

Reklama