Možná mnozí ještě pamatujete doby, kdy se bez problémů jezdívalo na zahraniční dovolenou jen do Maďarska, Německa (pochopitelně toho východního) či do Polska. A jak to vypadá, ty doby se tak trochu vracejí. A je to asi správně. Sousedé se mají navštěvovat a udržovat si dobré vztahy, no né? A tak jsme se letos rozhodli pár dní věnovat poznání dvou pro nás nejbližších oblastí našeho severního souseda – části Slezska a Malopolska.

Oblast polského Slezska má bohatou historii, nesmírné bohatství architektonických památek i zajímavou krajinu. Navštívili jsme ho poprvé a asi ne naposled. Žádný jiný region v Evropě neměnil tak často svou příslušnost jako právě tento. Jeho území patřilo ve své historii k mnoha státům - Polsku, Českému království, Uhersku, Prusku, Německu, habsburské monarchii i Rakousku-Uhersku. V prvních stoletích našeho letopočtu tu žily germánské kmeny Silingů, které se v 6. století přesunuly na západ a uvolnily tak prostor slovanským kmenům. Na počátku 10. století patřilo území českému knížectví, do područí polských Piastovců se dostalo kolem roku 990. Ve 14. století se opět stalo součástí Koruny české, a tak bychom mohli pokračovat…

Vratislav

Metropolí Slezska je Vratislav neboli Wroclaw, město úzce spjaté i s českými dějinami. Už ve středověku měla skvělé podmínky pro rozvoj – vždyť ji protínala Via Regia a Jantarová cesta. Nachází se pouhých 60 kilometrů od českých hranic a její obyvatelé to mají do Prahy ještě o pár kilometrů blíž než do svého hlavního města Varšavy. Traduje se, že jméno město dostalo po svém zakladateli, českém knížeti Vratislavovi, otci svatého Václava a dědovi pozdější polské kněžny českého původu Doubravky. Ale četla jsem i jinou teorii, podle níž město založil jakýsi polský kníže téhož jména. Tak si vyberte…

Vratislav

V roce 2000 oslavila Vratislav milénium a v letošním roce se stala Evropským hlavním městem kultury, vybraném po takřka bratrovražedném boji mezi ostatními polskými městy. A co rozhodně navštívit? Je toho hodně a záleží na vás, kolik času hodláte ve Vratislavi strávit…

Tumský ostrov

Pohled přes řeku Odru na Tumský ostrov

Tumský ostrov

Právě tady se začaly psát dějiny města. Už v 9. století je zde doloženo osídlení slovanského kmene Slezanů. A v roce 1000, když bylo zřízeno vratislavské biskupství, tu vznikl první kostel a také původní knížecí rezidence. Z té doby pocházejí rovněž první písemné prameny. Dnes se tu na malé ploše nachází sedm gotických, románských i barokních kostelů. Katedrála sv. Jana Křtitele má jednu raritu – jako jediný gotický chrám má do věže výtah! Pro nás naštěstí! V jeho blízkosti se nachází Arcidiecézní muzeum i botanická zahrada.  

Tumský most

Na ostrov vede zajímavý ocelový, na zeleno natřený most – nazvaný Tumský. Most zde stával již od 12. století, ten dnešní secesní se budoval v letech 1888 – 92. Místní obyvatelé mu ale spíše říkají „most zamilovaných“. A jako takový musí nést tíhu mnoha tisíc visacích zámků připnutých na zábradlí, jejichž klíče byly podle tradice vhozeny do řeky. Zámky váží údajně v současné době více než tunu. Podle odborníků ale není důvod k obavám, most by měl zamilovaným „posloužit“ k holdování tomuto rituálu ještě mnoho let.

Pískový most

Rovněž zajímavý je Pískový most z roku 1845

Mosty ve Vratislavi

Ve Vratislavi se nachází 12 ostrovů, které spojuje neuvěřitelných 112 mostů a lávek. Nejstarší je Pískový vedoucí na stejnojmenný ostrov. Nejznámější je ale visutý Grunwaldský zbudovaný na počátku 20. století na počest slavné bitvy, kde bojoval i náš Jan Žižka. Ostatně Poláci jsou na Grunwald, stejně jako na papeže Jana Pavla II., velice zatížení. Jejich jména nese kde co.

Grundwaldský most

Grunwaldský most

Rynek Starého Města
Toto druhé největší náměstí v Polsku svými vskutku impozantními rozměry 212 x 175 metrů potvrzuje, jaký význam Vratislav v minulosti měla. Polské slovo rynek označující dnes jakékoliv náměstí, vzniklo z německého Ring (kruh, okruh), které charakterizovalo, že kolem tržiště uprostřed vedla jakási okružní ulice. Asi nejpozoruhodnější stavbou náměstí, které je dnes kompletně zrenovované, je nádherná radnice ve stylu plaménkové gotiky s úchvatným orlojem ze 16. století.

Radnice

Pod radnicí se nachází nejstarší restaurace v Evropě – Piwnica Świdnicka, jejíž dnešní podoba je z roku 1519. Místní říkají, že „kdo nebyl ve Świdnické pivnici, nebyl ve Vratislavi“. Na seznamu celebrit, které si sem zašly na „jedno“, nechybí třeba F. Chopin či J. W. Goethe. Jste na řadě…

Pivnice

Pivnice

Mezi další zajímavé stavby na Rynku patří renesanční dům U Gryfů, dům U Sedmi kurfiřtů s freskami ze 17. století, barokní dům U Zlatého slunce, na jehož úpravách se podílel architekt Lucas von Hildebrandt, ale také secesní obchodní dům Fénix.

Rynek

Pohled na Rynek - druhý zleva je dům U Sedmi kurfiřtů

Při procházce po náměstí mě napadlo, jak to tu asi vypadalo v první polovině 19. století a zda sem chodila na místní tržiště vzdělaná, krásná a nešťastná spisovatelka Bohuslava Rajská, která se do Vratislavi stěhovala za svým manželem F. L. Čelakovským, profesorem na zdejší univerzitě. Jak víme, ten ji tu měl víceméně za služku, vlastně ji umořil k smrti. Na své vzdělání, zájmy či záliby mohla po jeho boku zapomenout…

Vratislavská univerzita  - Aula Leopoldiana

A když už jsme u univerzity, působil tu mj. také český vědec J. E. Purkyně. Škola měla v Evropě vždy skvělé renomé a vychovala řadu vědců i několik nositelů Nobelovy ceny. Jako jezuitské vysoké učení ji založil v roce 1702 habsburský císař Leopold I. Sídlí v impozantní barokní budově na nábřeží a po císaři je pojmenována úchvatná Aula Leopoldina, vyzdobená sochami, štuky a nástěnnými malbami se slavnou freskou na klenbě Chvála Slezska.

Univerzita

Budova univerzity dominuje nábřeží

Aula Leopoldina

Její chloubou je Aula Leopoldiana

Hala století

Tento opravdový architektonický skvost se nachází ve východní části města. Vznikl podle plánů Maxe Berga v letech 1911- 1913 pro výstavu ke stému výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska v roce 1813. Mohutná železobetonová stavba, první svého druhu na světě, s kopulí o průměru 65 metrů, v níž je zasazeno 2400 oken, byla ve své době raritou. Pojme deset tisíc diváků a její využití je opravdu multifunkční – konají se tu koncerty, výstavy, sportovních události i veletrhy. V roce 2006 byla zařazena na Seznam památek světového dědictví UNESCO. Nám Brňákům malinko připomíná pavilon Z na BVV.

Hala století

Hala století, dnes známější jako Národní hala

Hala století

Máte rádi maso? Vratislavští asi také. A ke zvířátkům, které maso dávají, si vypěstovali zvláštní vztah. Dokonce jim postavili roztomilý pomníček Ke cti jatečných zvířat. Nachází se na ulici Stará Jatka, kde už od roku 1242 sídlilo několik řeznictví. No, dnes jsme zde našli jen stánky se suvenýry…

Zvířátka

U bronzových soch kozy, kohouta, králíka, husy a prasete leží kamenný rigol a tabulka s nápisem „Ke cti jatečných zvířat – konzumenti“.

Vratislav je město trpaslíků

Rozkošné bronzové sošky najdeme po celém městě, je jich už víc než 300 a stále přibývají. První trpaslík se objevil v roce 2001 ve Svídnické ulici. Získal si ale takovou popularitu, že k němu začali vznikat další a další, a proto už bylo v roce 2003 otevřeno Muzeum trpaslíků. Každý trpaslík se nějak jmenuje a něco představuje. Jejich hlavou je Tatíček trpaslík, stvořitel všech ostatních.

Ve Vratislavi si můžete koupit mapu, která vás zavede ke všem trpaslíkům a existuje také bezplatná aplikace do mobilních telefonů, která vás provede po trpasličí stezce. Trpaslíci mají také vlastní webové stránky v několika jazykových mutacích. Někteří jsou rozkošní. Posuďte sami…

trpaslíci

Náš výběr je pouhým zlomkem toho, co za návštěvu stojí a co jsme stihli, ale možná jsme vás tak trochu inspirovali...

Příště se do Vratislavi ještě vrátíme a prohlédneme si nejnavštěvovanější památku tohoto zajímavého města.

Foto: Jiří Lády

Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama