Ještě před první schůzí čekalo na novopečené nebo znovuzvolené senátorky překvapení. Pár minut před začátkem jednání je přímo v sále oslovily čtyři mladé ženy. Ty se ale do míst, kde se obvykle pohybují jen politici nebo jejich asistenti, nedostaly nijak ilegálně. Přivedla je tam šéfka klubu senátorů za ČSSD Alena Gajdůšková. Proč?

Jednalo se o zástupkyně sdružení Fórum 50 %. „Tímto symbolickým gestem jim chceme v první řadě pogratulovat ke zvolení, ale také jim vyjádřit podporu v další práci,“ vysvětlila pro magazín Žena-in Jana Smiggels Kavková.

Zástupkyně z Fóra 50 % tak projevily i určitou míru uspokojení na tím, že se po posledních volbách zastoupení žen v horní komoře parlamentu zvýšilo z 13,5 na 17 %. „V nově zvoleném zákonodárném sboru tak zasedlo celkem čtrnáct senátorek, což je o tři více než v předchozím volebním období.“

Které ženy se dostaly do Senátu nebo byly opětovně zvoleny jsme psali v článku Ženský hlas bude více slyšet, kde je i rozhovor s Janou Smiggels Kavkovou.

Fóru 50 % procent vadí kromě jiného malý ohled stranických špiček na společenskou poptávku po větším zastoupení žen v politice. Průzkumy ukazují, že by to za přínosné považovaly zhruba dvě třetiny respondentů.

„Většina českých politických stran stále odmítá jmenovat ženy na volitelná místa kandidátních listin, které sestavují pro volby do Sněmovny. Voliči a voličky pak nemají reálnou možnost kandidátky podpořit a jejich jedinou možností zůstávají nepříliš silné preferenční hlasy. V případě senátních voleb, kde si voliči vybírají mezi jednotlivými kandidáty a kandidátkami, však ženy byly dokonce úspěšnější nežli muži,“ tvrdí Kavková.

Co může žena přinést do politiky?
„Přínos žen do politiky je v méně konfrontačním stylu, ale hlavně v tom, že ženy v politice řeší problémy, které muži považují za marginální. Třeba jen proto, že se s nimi nesetkávají tak často. Vzdělání, zdravotnictví, lidská práva, sociální otázky - to jsou témata, která většinou do politiky přinášejí ženy. Mají k nim blíže proto, že vychovávají děti, starají se o staré a nemocné, a proto mají větší sociální cítění. Ženy také otevírají cestu do politiky jiným marginalizovaným skupinám, jako jsou například homosexuálové, a častěji také brání jejich práva daleko více než muži.
Ředitelka organizace Fórum 50% Lenka Bennerová to uvedla v článku Více žen dostalo hlasy.

Přibližuje se váš názor postoji šéfky Fóra 50%?

Reklama