Ambasadorkami, které propůjčily iniciativě svoji tvář, jsou zaměstnankyně společnosti Roche, upozorňující svým půvabem na to, že krása neznamená pouze zdobení a líčení, ale také péči o zdraví vlastního těla – a to i tam, kde to není vidět. Že je o tématu důležité hovořit, je jasné ze statistik: přibližně 800 českých žen ročně slyší od lékaře diagnózu rakoviny děložního čípku. Celosvětově se jedná o čtvrté nejrozšířenější nádorové onemocnění u žen. Odborníci napříč medicínským spektrem se shodují, že zcela zásadní roli v ochraně ženského zdraví hraje prevence a včasný záchyt onemocnění v raném stádiu. „Snad si i díky naší osvětě ženy uvědomí, že rakovina děložního čípku dokáže zničit ženskou krásu a pocit ženství jako takový a nebudou v budoucnu podceňovat význam preventivních prohlídek u gynekologa. Na rakovinu děložního čípku by totiž nemusela zemřít ani jedna žena, neboť při včasném záchytu je šance na vyléčení velmi vysoká,“ vysvětlila jedna z ambasadorek Ivana Kalmusová.
5a65b62362787obrazek.png

„Společnost Roche je světovým lídrem v oblasti výzkumu a léčby onkologických onemocnění, proto nám osvětová činnost našich zaměstnanců v této oblasti dává velký smysl. Osobně si velice vážím přístupu kolegyň, které propůjčily své tváře důležité iniciativě, jež má uprozornit na  význam pravidelných gynekologických prohlídek. Ty jsou základním přepokladem pro včasný záchyt karcinomu děložního hrdla,“ řekl MUDr. Jiří Pešina, ředitel oddělení komunikace společnosti Roche.

Osvětu podporují též pacientské organizace Onko Unie, Onkomaják a Nadační fond Hippokrates a podpořit ji může kdokoliv další svými lajky, sdílením a komentáři na profilech Mojemedicina.cz na sociálních sítích Facebook, Twitter a YouTube. Součástí iniciativy Nenech to náhodě jsou také praktické informace o prevenci a léčbě onemocnění na informačním webu www.mojemedicina.cz. „Je velmi důležité, aby ženy a dívky všech věkových kategorií měly dostatek informací. Jedině tak je možné uvědomit si důležitost pravidelných preventivních prohlídek u gynekologa v každém věku a umožnit tak případnou včasnou diagnostiku i léčbu,“ říká Mgr. Petra Adámková, ředitelka Onko Unie. Za pravdu jí dává také Tomáš Kruber z Onkomajáku: „Zda je zhoubný nádor děložního čípku léčitelný, záleží na stádiu onemocnění, ve kterém se pacientka nachází. Řada symptomů počátečního stadia je však snadno zaměnitelná s jinými méně závažnými onemocněními a informované ženy pak častěji ví, že mají co nejdříve zamířit do ordinace gynekologa.“
5a65b6517da1bobrazek.png

Nejběžnější a nejnebezpečnější – proč?

Otázkou je, proč karcinom děložního čípku zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších zhoubných onemocnění v ČR. Téměř všechny nádory děložního čípku jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Až 80 % žen se během svého života s touto infekcí setká, ale ve většině případů se jejich tělo ubrání samo. Žena začíná být v ohrožení, pokud infekce přetrvává. Proto je tak důležité odhalit ji včas. Běžně užívané cytologické vyšetření rozliší pouze přítomnost změněných buněk. Až 30 % žen s infekcí HPV má výsledek cytologického vyšetření negativní. Velkým přínosem je proto vyšetření pomocí inovativního testu HPV DNA, které zároveň upozorní na přítomnost zákeřných virů HPV typu 16 a 18 podílejících se na vzniku rakoviny děložního čípku ze 70 %. Pravidelné testování pomáhá k identifikaci žen s vyšším rizikem onemocnění, případně umožňuje včasné zahájení léčby. „Preventivní prohlídky jsou důležité u všech nádorových onemocnění, ale v případě rakoviny děložního čípku je prevence dokonce nutností, protože v počátečních stádiích onemocnění nemusí pacientka pociťovat žádné příznaky,“ zdůraznil MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti. Riziko vzniku rakoviny děložního čípku výrazně snižuje očkování, a to nejen žen, ale i mužů, protože jsou přenašeči HPV infekce. Také používání kondomu je důležitou, ne však absolutně spolehlivou ochranou.

Jaké jsou moderní možnosti léčby?

Co se děje, pokud lékaři při vyšetření diagnostikují rakovinu děložního čípku? Léčba se odvíjí od stadia a rozsahu, ve kterém je nádor diagnostikován. Základem je chirurgická léčba, u komplikovanějších nádorů je zapotřebí ozařování a chemoterapie. „Způsob léčby volíme podle stádia nemoci, fyzické kondice a dalších faktorů u konkrétní pacientky. Potěšující je, že nově máme k dispozici i biologickou léčbu, kterou podáváme pacientkám v pokročilém stádiu onemocnění. Pomocí této léčby dokážeme nemocné ženě prodloužit život při zachování jeho kvality,“ popsal prof. MUDr. David Cibula CSc., FCMA, vedoucí Onkogynekologického centra VFN Praha.
5a65b634e38f5obrazek.png

Uložit

Reklama