O originálních způsobech psychoterapie a netradičním vnímání člověka a jeho myšlení při rodinné terapii přednášel v úvodu Světové konference o rodině, která byla zahájena včera(16.května) v pražském hotelu Pyramida, jeden z předních světových terapeutů John Banmen z Kanady. Hlavním tématem tohoto setkání špičkových odborníků z mnoha zemí je rodina v globálním světě.

Konference, která potrvá do 19. května, je také věnována nedožitým 90. narozeninám zakladatelky terapie za pomoci rodiny Virginie Satirové. „Při své práci používala zvláštní metaforu, díky které viděla člověka jako ledovec v moři,” uvedl John Banmen. Vysvětlil, že špičkou tohoto ledovce je chování. Díky němu ale nelze poznat, jaký člověk skutečně je a co skrývá ve své mysli. To musí terapeut zjistit.

Na graficky znázorněném „osobním” ledovci lidského tvora pak Banmen ukázal, že pod pomyslnou hladinou moře se v ledovci skrývají hlavně pocity, obrazy, vzpomínky, představy a očekávání. Na jejich utváření má vliv okolí, především rodina. A zcela dole jsou pak touhy a vlastní „Já jsem”. Pocity, představy a očekávání se dají díky psychoterapii změnit a očistit tak ono „Já”, které ví, že je víc než třeba pocity, aby dokázalo navodit změnu k lepšímu. „Terapie musí být zaměřena pozitivně,” zdůraznil Banmen. Práce s pozitivním zdrojem je podle Virginie Satirové něco podobného, jako když autu dáváme benzín. „Člověk tak získá dovednosti, díky kterým může dospět ke změně. Pokud jste třeba zklamáni, můžete to zlepšit,” uvedl Banmen.Díky tomu člověk po všech stránkách roste. Tak také vznikl název satirovského Modelu růstu. O očištění vlastního „Já” jako drahokamu a změně k lepšímu hovoří odborníci obrazně také jako o třetím narození. Za první považují okamžik, když se spojí samičí a samčí buňky, za druhý pak dobu od početí k porodu. John Banmen také připomněl čtyři situace, které vznikají při vzniklém problému. Lidé používají obviňování, usmiřování, rozumování a zmatení, obvykle podle okolností. Virginie Satirová je navozovala při terapii.

Konkrétní zajímavý případ, kdy se terapie zúčastnila celá rodina, popsal ve své odpolední přednášce zase český psychiatr David Skorunka. Navštívila ho v ordinaci dvacetiletá dívka trpící pocity smutku, úzkosti, strachu a také malou sebedůvěrou ve vztahu k mužům. Nevěřila ani, že se jí podaří udělat zkoušky na vysokou školu. Problémem bylo, že jí v dětství chybělo pochopení od otce, který dával přednost své práci před rodinou. Mezi rodiči byly také časté neshody. Další terapie už se týkala rodičů i obou dívčiných sourozenců. Když si celá rodina vyříkala své problémy, začali všichni lépe komunikovat a spolupracovat. Trávili spolu více času a vyrazili také na výlet. Stav dívky se zlepšil a prvním velkým krokem byly úspěšně absolvované zkoušky.

Nutnost lásky v rodině zdůraznila Oľga Kostelníková ze Slovenska. Zdůraznila, že rodiče by neměli bránit vlastnímu rozvoji dítětě. „Láska, to je energie pohybu a růstu. Vždycky, když chceme dítěti pomoci jít dopředu, děláme to s láskou,” řekla mimo jiné.  O vývoji rodinné terapie v postkomunistických zemích hovořili i zástupci Srbska a Litvy.

Součástí dnešního dopoledního programu je přednáška Florence Kaslow z USA na téma Stejnosti a rozdíly pěti kontinentů. Zdůrazní trendy, které se za posledních dvacet let rozšířily prakticky po celém světě a mají vliv na rodiny a rodinnou terapii. Zamyslí se nad událostmi prvního desetiletí tohoto století, ve kterém bylo mnoho válek, terorismu, nechtěných vysídlení či střetů mezi náboženskými a etnickými skupinami. Zaměří se rovněž na univerzální lidské emoce, potřeby a přání, jež jsou stejné na všech kontinentech. Poukáže i na to, že terapeuti mohou využívat tyto společné zdroje při terapii rodin. K dalším hlavním tématům pražské konference o rodině patří multidisciplinární péče o rodinu a terapeutická práce s rodinou.

Více informací  na www.satirova.cz nebo na www.conference.cz/WFC2007/

 

 

Reklama