Je považovaná za první českou feministku, protože její politické aktivity se velmi často upínaly ke zrovnoprávnění společenského postavení žen a mužů. A i přes její významnou roli včeských dějinách se o této národní socialistce příliš nemluví. Ode dneška má někdejší senátorka alespoň pamětní desku na nádvoří Valdštejnského paláce.

 

Patřila mezi přítelkyně Milady Horákové ajejí konec byl stejně krutý. Byla také popravena. Ovšem nacisty, a to 30. června 1942 ve věku 67 let. V září 1938 totiž napsala otevřený odsuzující dopis Adolfu Hitlerovi. O rok později ji sebralo gestapo, ale záhy byla propuštěna. Během heydrichiády byla ale znovu zatčena a tentokrát bez soudu zastřelena.

 

 

Foto dle Exnera:Plamínková zcela vlevo, vedle ní Milada Horáková

Dle čtenářky Evy Uhrové je paní Plamínková dáma se psem.

 

Františka Plamínková se narodila 5. února 1875 vPraze, kde prožila většinu života. Vystudovala učitelský ústav a záhy se zapojila se do organizace učitelek. Už vosmadvaceti letech spoluzaložila Ženský klub český, který kromě jiného usiloval o získání volebního práva pro ženy.

 

V roce 1923 založila Ženskou národní radu, která sdružovala různé ženské organizace v republice. Senátorkou za Československou stranu národně socialistickou se v roce 1925.

 

Slyšela jste někdy o Františce Plamínkové?

Reklama