Antikoncepce je mezi ženami jedním z hlavních témat, ke kterému mají řadu dotazů. Často se ovšem ostýchají zeptat i svého gynekologa. Proto jsme vybrali pár nejčastějších dotazů a položili je samotnému přednostovi Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK v Motole.

antikoncepce

Několik posledních let se hodně mluví o škodlivém vlivu hormonální antikoncepce na zdraví žen. O Vás se ví, že zastáváte svůj pevný názor, že její dlouhodobé užívání je pro většinu žen naopak prospěšné. Můžete to prosím nějak rozvést? V čem konkrétně jsou ta pozitiva?
Hormonální antikoncepce se stala důležitou součástí plánovaného rodičovství. Je třeba si uvědomit, že před 30 lety, kdy byla obtížněji dostupná kvalitní antikoncepce, bylo prováděno několikanásobně více interrupcí se všemi následky. Dnes máme poměrně jasná data, která potvrzují, že dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce redukuje po 10 letech užívání riziko epiteliální karcinomů ovaria o 50 % (bohužel na tyto nádory i nyní umírá 2/3 žen). Dřívější studie dnes potvrzují epidemiologická data, která i u nás v posledních deseti letech již vykazují pokles incidence těchto „smrtících“ nádorů.

Dá se říci, že díky hormonální antikoncepci se snížil výskyt rakoviny vaječníků u žen, které ji braly více než 10 let?
Ano, dnes máme statistická data poklesu karcinomů ovarií v řadě zemí včetně ČR. U nás pokles začal od roku 2004 - tedy cca 15 let po výrazném zvýšení užívání HAK díky její dostupnosti po roce 1989. Zatím incidence poklesla z cca 25/100 000 na 20.7/100000 což je více než 200 žen ročně.

Je tato studie, která tuto souvislost potvrzuje, obecně známa gynekologům?
Tyto studie byly v 80 letech, ale nejde nyní již o studie - pokles potvrzují statistická data incidence karcinomů ovaria a vejcovodů z řady zemí (Kanada, jednotlivé státy USA, Holandsko, Belgie, Francie ...

Myslíte si, že má HA pozitivní vliv i na jiný typ rakoviny pohlavních orgánů, například na rakovinu prsu?
HAK má ještě protektivní efekt na výskyt karcinomů endometria (děložní sliznice), ale u karcinomu prsu ne.

Považujete tedy za správné, aby žena, která začne pohlavně žít, dejme tomu často před osmnáctým rokem, zašla za gynekologem a začala okamžitě polykat pilulky? Nebo je pro mladší ženy lepší využít jiné metody a s hormonální antikoncepcí počkat až - jak se říká - po dětech?
Hormonální antikoncepce a její užívání pod kontrolou gynekologa má pro většinu mladých dívek výrazně více pozitiv než negativ. To samozřejmě nevylučuje současné požívání i bariérové antikoncepce (kondomu), zejména u náhodných styků. Užívání hormonální antikoncepce je naopak rizikovější u žen nad 35 let, zejména kuřaček a žen se změnami na žilách.

Netajíte se ovšem také tím, že jsou skupiny žen, pro které je hormonální antikoncepce rizikem. Je třeba, aby si žena po tom nějak sama pátrala, nebo stačí důvěřovat svému gynekologovi? Zmiňoval jste, že je výhodou, že u nás je předepisována většinou dobře poučenými gynekology, na rozdíl od řady zemí, kde to dělají třeba i praktici...
Ano, dnes gynekolog pátrá po rizikových faktorech, které zvyšují riziko možných zejména cévních komplikací, kam patří záněty žil, trombóza a nejzávažnější komplikací jsou embolie. Je třeba si ale uvědomit, že pouze u poloviny mladých žen se závažnou trombózou nebo embolií prokážeme genetickou predispozici. Navíc většina žen plánuje těhotenství a vlastní těhotenství a hormonální změny související s těhotenstvím jsou pro tyto cévní komplikace vyšším rizikem než užívání hormonální antikoncepce.

Na co všechno by se měl gynekolog před předepsáním HA ptát? Jde o otázky, na které žena bude znát odpověď, nebo jsou tam i takové, na které by se měla předem připravit a poptat se v rodině? Mám na mysli například různá onemocnění v rodině, atd.
Gynekolog musí zhodnotit komplexně zdravotní stav, anamnézu a zejména upozornit mladou ženu, že pokud by měla příznaky zánětu žil, bolesti svalů, musí u lékaře upozornit na to, že je uživatelka antikoncepce. Podobně úrazy vedoucí k imobilizaci (sádry, ortézy), závažnější úrazy, operace to jsou všechno rizikové faktory zvyšující rizika komplikací u uživatelek hormonální antikoncepce.

Řada soukromých zařízení teď nabízí také testování na trombózu. Co si o tom myslíte? Je dobré, aby si žena nějaké z testů udělala - pro klid duše?
Bohužel, jak je již řečeno výše, pouze v 50 % žen s trombózami a emboliemi prokážeme nějaký typ genetické predispozice. Navíc situaci komplikuje, že existuje celá řada různých genetických změn, zvyšující rizika a i nejznámější Leidenská mutace má několik forem závažnosti. Takže osobně nedoporučuji „samotestování“, ale pokud je testování indikováno, nebo si jej žena zaplatí, měla by výsledek konzultovat se svým gynekologem nebo hematologem.

Jak jde tedy shrnout dnešní pohled na užívání HAK?
U většiny mladých žen prospěch z užívání HAK převažuje nad riziky. Gynekolog má průběžně s věkem vyhodnocovat rizika a individualizovat užívání široké škály dostupných preparátů. Zjištění vrozené predispozice, kouření ve spojitosti s vyšším věkem, stavy po trombózách a cévních příhodách jsou nejčastější stavy, které se neslučují s užíváním HAK.

Reklama